Financiële tussenkomst bij het betalen van uw energiefacturen

Als u problemen hebt met de betaling van uw energiefacturen, kunt u bij het OCMW een financiële tussenkomst in de energiefacturen aanvragen. Deze tegemoetkoming kunt u bovenop de federale verwarmingstoelage krijgen.

Voorwaarden

Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet kan het OCMW uw energiefacturen volledig of gedeeltelijk op zich nemen.


Er kunnen voorwaarden aan gekoppeld worden:

 • energiescan van het huis
 • actief op zoek moeten gaan naar werk
 • rechten op alle inkomsten laten gelden
 • ...

Procedure

 • U neemt contact op met de maatschappelijk werker van het OCMW.
 • De maatschappelijk werker onderzoekt uw sociale en financiële situatie.

 • Dit gebeurt aan de hand van een steunfilter.

Bedrag

Financieel voordeel

Het bedrag van de tussenkomst is afhankelijk van uw financiële situatie.


Het bedrag is minimum 25 euro en maximum 150 euro per maand.

Wat meebrengen

 • identiteitsbewijs
 • huurcontract
 • energiefacturen
 • bewijs van inkomsten (bv. loonfiches, uitkeringen, pensioen,...)
 • recente rekeninguittreksels van de laatste 2 maanden.

Meer info

Elke aanvraag wordt voorgebracht op het bijzonder comité voor de Sociale Dienst.