Financiële tussenkomst bij het betalen van uw energiefacturen

Als je problemen hebt met het betalen van jouw energiefacturen, en je voldoet aan bepaalde voorwaarden, kan je bij Welzijn een financiële tussenkomst in de energiefacturen aanvragen. Deze tegemoetkoming kan je eventueel bovenop de federale verwarmingstoelage krijgen.

Of je deze financiële tussenkomst geheel of gedeeltelijk moet terugbetalen aan Welzijn, is afhankelijk van jouw situatie.

Voorwaarden

Er kunnen voorwaarden aan gekoppeld worden:

 • Arbeidsongeschiktheidsuitkering

 • Eigenaar

 • Geen inkomen

 • (Kandidaat) Huurder

 • (Equivalent) leefloon

 • De minimum leeftijd (18)

 • Pensioenuitkering

 • Werkloosheidsuitkering

 • Ziekte-of invaliditeitsuitkering

Bewijsstukken

 • identiteitsbewijs

 • huurcontract

 • energiefacturen

 • bewijs van inkomsten (bv. loonfiches, uitkeringen, pensioen,...)

 • recente rekeninguittreksels van de laatste 2 maanden.

Mogelijk vraagt de maatschappelijk werker je om nog andere bewijsstukken te bezorgen.

Procedure

 • Neem contact op met Welzijn en zeg dat je wilt weten of je in aanmerking komt voor de financiële tussenkomst bij energiefacturen.

 • Een maatschappelijk werker zal je ontvangen en, samen met jou, jouw maatschappelijke en financiële situatie, en jouw vraag bekijken.

 • In sommige gevallen (dat is afhankelijk van de voorwaarden die gesteld worden), doet de maatschappelijk werker een sociaal onderzoek.

 • De maatschappelijk werker bekijkt welke dienstverlening van Welzijn voor jou het meest passend is. Dat kan uiteraard deze dienstverlening zijn maar eventueel ook een andere.

Bedrag

 • Het bedrag van de tussenkomst is afhankelijk van uw financiële situatie.

 • Het bedrag is minimum 25 euro en maximum 150 euro per maand.

 • Het is ook mogelijk dat je deze financiële tussenkomst geheel of gedeeltelijk moet terugbetalen, ook dat is afhankelijk van jouw situatie.

Meer info

Elke aanvraag wordt voorgebracht op het bijzonder comité voor de sociale dienst.