Inclusie

Mensen met een beperking (een fysieke of verstandelijke beperking of met een psychische stoornis) hebben evenveel recht op een volwaardige plek in de samenleving.

Evergem doet heel veel inspanningen om jou, jouw vriend(in) of familielid fier te laten zijn op onze warme gemeente. Dat doen we bijvoorbeeld door voetpaden opnieuw aan te leggen, door ondersteuning te bieden aan voorzieningen voor personen met een beperking, door toegankelijke gebouwen en websites te bouwen, door onze speelpleinwerking inclusief te maken (en andere organisaties daarin te stimuleren) of door logistieke steun te bieden aan Rock For Specials.

Daarnaast is er een inclusieambtenaar die je door het aanbod en de premies gidst.