Meedenken en meedoen

Inwoners hebben inspraak in het beleid en de werking van de gemeente. Jij voelt immers best de hartslag van jouw woonomgeving. Dat kan via adviesraden en inspraak- en participatiemomenten. Maar evengoed via verzoekschriften, een vraag tijdens het vragenhalfuurtje of via het meldpunt.