Minimale levering van aardgas voor wie een budgetmeter heeft

Een budgetmeter / digitale meter met prepaidfunctie kan u helpen om het verbruik van elektriciteit en aardgas onder controle te houden. De Vlaamse overheid regelt voor gezinnen met een budgetmeter bovendien een minimale levering van aardgas.

Aardgas

Via een aardgasbudgetmeter is een gegarandeerde minimale levering om technische redenen niet mogelijk. Wie niet oplaadt en ook zijn noodkrediet heeft opgebruikt, dreigt dan geen aardgas meer te hebben. Een gezin met een budgetmeter kan in de winterperiode in aanmerking komen voor financiële steun van de Vlaamse overheid om de aardgasmeter op te laden.

Voorwaarden

Het OCMW kan hier ook voorwaarden voor u aan verbinden:

 • Engagement om buiten de winterperiode de budgetmeter op te laden, zodanig dat u in de winter voldoende budget hebt
 • Maatregelen om het gebruik te verminderen
 • Schuldbegeleiding en schuldafbouw
 • Terugbetaling van een gedeelte van het bedrag dat het OCMW betaalt

Procedure

Het OCMW onderzoekt uw aanvraag en beslist dan of u in aanmerking komt voor de minimale levering aardgas voor uw budgetmeter.

Het OCMW zal een financieel onderzoek uitvoeren om te zien of u voldoet aan de voorwaarden die gelden binnen de aanvullende financiële steun. Breng hiervoor alle documenten mee die betrekking hebben op uw inkomen, uitgaven en schulden.

Het OCMW kan ook voorwaarden verbinden aan het geven van de financiële steun (om de budgetmeterkaart op te laden), bijvoorbeeld:

 • schuldbegeleiding en schuldafbouw
 • maatregelen om het gebruik te verminderen (bijvoorbeeld een energiescan laten uitvoeren)
 • een afspraak in verband met de oplading tijdens de niet-winterperiode met het doel vóór de volgende winterperiode een reserve te hebben
 • de terugbetaling van een gedeelte van het toegekende bedrag.

Als u in aanmerking komt, dan kunt u om de 14 dagen kunt u een minimale hoeveelheid aardgas opladen voor een bepaald bedrag.

Bedrag

De bedragen moeten altijd tot 2 cijfers na de komma worden opgeladen en mogen dus niet afgerond worden. 
De bedragen mogen ook niet samengeteld worden opgeladen, ook al heeft u daar recht op. 
Bijvoorbeeld bij toekenning met terugwerkende kracht.

Het OCMW kan tot maximaal 70% van het bedrag recupereren bij de aardgasdistributienetbeheerder. Het resterende percentage recupereert het OCMW (na de winterperiode) bij de burger of betaalt het zelf (al dan niet gedeeltelijk).

Wat meebrengen

 

 • identiteitskaart
 • bewijzen waaruit de inkomsten blijken (bv. loonfiches, vakantiegeld, eindejaarspremie, kinderbijslag, onderhoudsgeld,...)
 • bewijzen spaargeld door middel van rekeninguittreksel van de voorbije 6 maanden, contract overlijdensverzekering of pensioensparen
 • bewijzen waaruit de maandelijkse en jaarlijkse uitgaven blijken, zoals telefonie, autobelasting, verzekeringen, lidmaatschappen,... deze bewijzen kunnen bestaan uit een factuur of rekeninguittreksel
 • bewijsstukken van de schulden
 • huurcontract/hypothecaire lening

 

Meer info

Elke aanvraag wordt besproken op het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, dat is om de 3 weken op donderdag Daarna ontvang je de beslissing. In sommige gevallen kan er bij hoogdringendheid sneller beslist worden.