Advies van de Lokale Adviescommissie (LAC) over afsluiting of heraansluiting van elektriciteit, aardgas of water

De netbeheerder of waterleverancier die een verbruiker wil afsluiten, moet in bepaalde gevallen eerst advies vragen aan de Lokale Adviescommissie (LAC) van de gemeente. In die commissie zitten mensen van het OCMW, de netbeheerder of waterleverancier, en eventueel de schuldbemiddelaar van de verbruiker.

Het OCMW onderzoekt dan eerst de situatie van de verbruiker. Als het probleem niet opgelost kan worden, bespreekt de LAC het dossier op een vergadering. Ook de verbruiker wordt uitgenodigd op de vergadering om zich te verdedigen. De LAC beslist dan over afsluiting of heraansluiting van elektriciteit, aardgas of water.

Voorwaarden

De netbeheerder moet aan de Lokale Adviescommissie (LAC) toestemming vragen om de verbruiker af te sluiten van elektriciteit en/of aardgas

 • als de verbruiker een afbetalingsplan weigert of niet naleeft
 • als de netbeheerder geen toegang krijgt tot de meter of budgetmeter voor plaatsing, inschakeling, controle of opname van de meterstand
 • als de netbeheerder geen toegang krijgt tot de budgetmeter om de stroombegrenzer te kunnen uitschakelen
 • als het leveringscontract werd opgezegd om een andere reden dan wanbetaling en de verbruiker geen leveringscontract met een andere energieleverancier heeft gesloten

De waterleverancier moet aan de Lokale Adviescommissie (LAC) toestemming vragen om de verbruiker (van water voor huishoudelijk gebruik) af te sluiten

 • als de verbruiker weigert om met de waterleverancier een regeling uit te werken voor de betaling van openstaande facturen of de regeling niet nakomt
 • als de waterleverancier geen toegang krijgt tot de watermeter om de aansluiting of de watermeter te controleren
 • als klanten de meterstanden niet doorgeven (als daarom gevraagd wordt)
 • als de verbruiker weigert om de procedures te volgen voor de overname van de waterlevering of voor een vernieuwde indienststelling van de waterlevering

Ook de verbruiker kan de Lokale Adviescommissie een verzoek sturen om opnieuw aangesloten te worden. Dan kan alleen als de reden voor afsluiting niet langer geldt en de netbeheerder of waterleverancier een verzoek tot heraansluiting toch heeft geweigerd.

Procedure

 1. Brief naar de LAC
  De netbeheerder of waterleverancier stuurt een brief naar de Lokale Adviescommissie (LAC) met het verzoek om de verbruiker af te sluiten.

 2. Sociaal onderzoek
  De Sociale Dienst neemt contact op met de verbruiker. Als het probleem nog opgelost raakt vóór de LAC-vergadering, dan moet de verbruiker niet naar de vergadering komen.

 3. Uitnodiging
  De verbruiker heeft het recht om gehoord te worden op de vergadering. De LAC stuurt hiervoor een uitnodiging. De verbruiker mag iemand meebrengen of iemand in de plaats sturen (familielid, raadsman, buurtwerker, vertrouwenspersoon).

 4. LAC-vergadering
  Op de LAC-vergadering wordt de situatie besproken. Op de vergadering nemen de leden van de LAC een beslissing. 

 5. Brief met beslissing
  De verbruiker en de netbeheerder/waterleverancier krijgen een brief met de beslissing van de LAC.

Bedrag

Kost

De bemiddeling door de LAC en eventuele begeleiding door het OCMW is gratis voor de verbruiker.
Kosten voor afsluiting of heraansluiting zijn altijd voor de klant.

Regelgeving

Decreet van 20 december 1996 tot regeling van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water.
Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid
Besluit van de Vlaamse regering van 16 september 1997 betreffende de samenstelling en de werking van de lokale adviescommissie omtrent de minimale levering van elektriciteit, gas en water.
Energiedecreet 8 mei 2009 (Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid).

Uitzonderingen

In deze gevallen kan de netbeheerder de verbruiker afsluiten zonder advies te vragen aan de LAC:

 • als de woning niet bewoond is
 • als de verbruiker fraude heeft gepleegd en niet toelaat dat de situatie wordt rechtgezet
 • als de toestand onveilig is (gevaar voor brand, elektrocutie, …)
 • als de verbruiker verhuisd is en zijn verhuis niet goed geregeld heeft.

In deze gevallen kan de waterleverancier de verbruiker afsluiten zonder advies te vragen aan de LAC:

 • als de woning niet bewoond is
 • als de verbruiker of eigenaar fraude heeft gepleegd
 • zodra en zolang als er gevaar is voor de volksgezondheid (en er een bevel tot afsluiting is van een toezichthoudende ambtenaar)
 • als de verbruiker geen keuring, inventarisatie, controle of onderhoud toelaat van het huishoudelijk leidingnet (en er een bevel tot afsluiting is van een toezichthoudende ambtenaar)
 • als bij keuring blijkt dat het huishoudelijke leidingnet niet volgens de regels is (en er een bevel tot afsluiting is van een toezichthoudende ambtenaar).

Wat meebrengen

Eventueel bewijsstukken betalingen aan Fluvius of de Watergroep.