Noodsituaties

Bij rampen en grote ongevallen moeten we kordaat en efficiënt optreden. We werken dan nauw samen met de brandweer, medische diensten, politie, logistieke diensten en communicatieverantwoordelijken. We kunnen ook voorzien in een callcenter en psychosociale hulpverlening in een opvangcentrum.

In noodsituaties kan je een beroep doen op openbare hulpdiensten zoals Brandweerzone Centrum, de civiele bescherming of de Politiezone Assenede-Evergem

Levensbedreigende situaties

  • Politie: 101
  • Ambulance en brandweer: 112
  • Europees noodnummer: 112

Niet levensbedreigende situaties

  • Interventies van de brandweer bij storm en onweer: 1722
  • Gebruik bij voorkeur het e-loket, de oproepen worden van daaruit gecoördineerd

e-loket stormschade

e-loket wateroverlast