Senioren

Het aandeel senioren in onze samenleving wordt steeds groter. Binnenkort is 30% van de inwoners van Evergem ouder dan 60 jaar. Een heel belangrijke groep dus, met eigen interesses, vrije tijd en verwachtingen. Een overzicht van het aanbod: activiteiten, sport, cultuur en vrije tijd.

Het Lokaal Dienstencentrum Het Hoeksken is een 'open huis' en een ontmoetingsplaats, ongeacht leeftijd, geloofsovertuiging of sociale en financiële mogelijkheden. Er is bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen en senioren.

ABONNEER JE OP DE NIEUWSBRIEF SENIOREN