Ombouw R4

De R4 (ring rond Gent) wordt grondig aangepakt, met als doel:

 • vlotter en veiliger auto- en fietsverkeer
 • verhoogde leefbaarheid in de kanaalzone
 • veilige verbindingen tussen woonkernen

R4WO

De ombouw van de R4 West en Oost in Evergem, Gent, Wachtebeke en Zelzate heeft een impact op heel wat Evergemnaren. 

De werken gebeuren door De Werkvennootschap (Vlaamse overheid) en het consortium BRAVO4. Op de website van het team R4WO vind je alle informatie en plannen en ook duidelijke filmpjes die een antwoord bieden op al je vragen.

WEBSITE R4WO

De werken gaan van start

De Vlaamse Regering keurde op 22 maart 2024 het voorstel van gunningsbeslissing goed. De overheid is de opdrachtgever en BRAVO4 (het aannemersconsortium) de opdrachtnemer.

Op maandag 27 mei was de eerste spadesteek en gingen de werken officieel van start. In totaal zullen deze zeven jaar duren.

Hinder op de fietssnelweg Zelzate-Gent 

Op 12 augustus 2024 starten de werken aan de ombouw van de R4. De Nieuwe Kale wordt verlegd en er komt een nieuwe brug over de Ringvaart. Om beide werken veilig te kunnen uitvoeren, worden de fietspaden en pechstroken afgesloten tussen knooppunt Langerbrugsestraat en knooppunt Evergemsesteenweg. Er is een veilige omleiding voor fietsers via Evergem-Centrum, waarbij je slechts 500m (2 minuten) omrijdt.

 • Verkeer richting Gent via Elslo- Kapellestraat - Bibliotheekstraat - N456
 • Verkeer in de omgekeerde richting via Eindeken - Achterstege - Kapellestraat - Elslo

Communicatie

We willen alle inwoners zo goed mogelijk informeren over de timing en het plan van aanpak.

Op dinsdag 3 september is er een infomarkt in de sporthal van Evergem-Centrum. Je verneemt er meer over via een speciale R4-krant die eind juni - begin juli in de bus valt.

Zone Evergem

In zone Evergem worden 6 knooppunten heringericht. Knooppunt 7 ligt op grondgebied Gent, dat is het befaamde 'Brico-kruispunt'. Omdat dit een belangrijke toegangsweg is van en naar Evergem, nemen we dit ook op in het lijstje.

 1. Knooppunt Riemesteenweg

 2. Knooppunt Hoogstraat

 3. Knooppunt Beekstraat - Walgracht / Vasco da Gamalaan

 4. Knooppunt Drogenbroodstraat

 5. Knooppunt Elslo

 6. Knooppunt Langerbrugsestraat

 7. Knooppunt Zeeschipstraat - Evergemsesteenweg