Sociaal tarief voor water

Bepaalde abonnees of verbruikers krijgen een sociaal tarief voor water. Sommige drinkwaterbedrijven noemen dit ook een 'sociale korting'.

Voorwaarden

Voorwaarden voor een toekenning van een vrijstelling om sociale redenen

Je kan enkel een vrijstelling bekomen op jouw domicilieadres en dit voor zover je als klant op 1 januari van het facturatiejaar voldoet aan één van de volgende voorwaarden:

  • Je krijgt het leefloon of het levensminimum.
  • Je krijgt het gewaarborgd inkomen voor bejaarden of de inkomensgarantie voor ouderen.
  • Je krijgt de inkomensvervangende tegemoetkoming en/of de integratietegemoetkoming voor personen met een handicap en/of een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood, toegekend door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.
  • Je hebt een inwonend gezinslid dat verlengd minderjarig werd verklaard en dat op 1 januari van het heffingsjaar een inkomensvervangende tegemoetkoming krijgt, toegekend door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.

Procedure

Voor de meeste klanten wordt deze compensatie automatisch verrekend via de waterfactuur.
In sommige gevallen kan dat niet en krijg je achteraf een compensatie.

U kan de informatie terugvinden via de website van de watergroep (of uw drinkwaterbedrijf).

https://www.dewatergroep.be/nl-be/drinkwater/kortingen-en-vrijstellingen

 

U kan nagaan bij uw waterbedrijf of u in aanmerking komt voor het sociaal tarief.

Bij verdere vragen hieromtrent kan u terecht bij de sociale dienst Evergem.

Bedrag

Jouw factuur wordt eerst op de gewone manier berekend. Daarna krijg je voor elk onderdeel van de factuur een korting van 80%.