Buitenschoolse kinderopvang en speelplein

Er zijn twee soorten kinderopvang voor kinderen vanaf 3 jaar: 


Buitenschoolse kinderopvang tijdens schooldagen

Wanneer

 • Op schooldagen van 7 uur tot 18 uur. Dit kan verschillen per school.
 • Op pedagogische studiedagen kan er opvang zijn op verzoek van de school.
 • Op feestdagen en brugdagen is er geen opvang, ook niet tijdens de jaarlijkse vormingsdag.


De opvangtijden worden per kind per dag opgeteld en afgerond per aangevangen kwartier. Je krijgt telkens een factuur per e-mail toegestuurd. Elk kind heeft een Jef-pas nodig om gebruik te maken van de kinderopvang.

Prijs

Verzekering

Tijdens de buitenschoolse kinderopvang zijn de kinderen verzekerd via de schoolverzekering voor lichamelijke ongevallen.


Vakantieopvang en speelpleinwerking

Wie

 • Alle kinderen die naar de kleuterschool en lagere school gaan.
 • De kinderen moeten zindelijk zijn om te kunnen deelnemen.

Inschrijven

Inschrijven kan vanaf maandag 5 oktober via evergem.be/vrijetijdsloket of via Evergem Info, T 09 216 05 00.

Meer info over deze speciale coronamaatregelen

Waar

 • Gemeentelijke Basisschool Evergem (bubbel rood en bubbel blauw)
 • Huis Van Jef (bubbel rood en bubbel blauw)

Wanneer

 • Van maandag tot vrijdag van 7 tot 18 uur (let op voor sluitingsdagen - zie blok contact en openingsuren)
 • Er is geen opvang op officiële feestdagen, brugdagen en pedagogische studiedagen.
 • Tijdens de zomervakantie wordt de speeltijd ingevuld door de speelpleinwerking.
Uur Wat
7 tot 10 uur Opvang
10 tot 12 uur Speelblok
12 tot 13.30 uur Opvang
13.30 tot 16 uur Speelblok
16 tot 18 uur Opvang

Speelpleinwerking

 • Enkel in de zomer
 • De begeleiding gebeurt door animatoren van vzw Spees. De speelpleinwerking wordt gecoördineerd en ondersteund door de Jeugddienst. Er is een pleinverantwoordelijke die ervoor zorgt dat de dagelijkse werking vlot en kwalitatief verloopt.
 • Op het speelplein is er extra begeleiding voor kinderen met een fysische of psychische beperking: ‘Oogjes’ voor kinderen die extra aandacht en begeleiding nodig hebben en ‘Individuele begeleiding’ voor die kinderen die een vaste begeleider nodig hebben. Kinderen met een beperking spelen gewoon mee. We passen spelen aan voor hen waar nodig. Interesse voor deze inclusieve speelpleinwerking? Contacteer de Jeugddienst. Zij komen dan langs op huisbezoek om kennis te maken.
 • De kinderen worden opgedeeld in drie groepen:
Kleuters van 3 tot 6 jaar Beschikken over een afzonderlijke speelruimte met verschillende ingerichte hoeken.
Kinderen van 6 tot 12 jaar Kunnen kiezen uit een waaier toffe activiteiten: knutselen, sport, spel, koken, waterspelletjes, een uitstapje, ... of kunnen speelgoed en strips ontlenen in de 'speelgoedwinkel'.
Tieners van 12 tot 14 jaar  Onze oudste groep leggen we helemaal in de watten met aangepaste activiteiten.

Prijs

De opvangtijden worden per kind per dag opgeteld en afgerond per aangevangen kwartier. Je krijgt telkens een factuur per e-mail toegestuurd. Elk kind heeft een Jef-pas nodig om gebruik te maken van de kinderopvang en de speelpleinwerking.

Als je kind een volledige dag komt, geef het dan zeker een lunchpakket en een vieruurtje mee.

Verzekering

Tijdens de buitenschoolse kinderopvang en speelpleinwerking zijn de kinderen verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen.

Op zoek naar kinderopvang voor baby's en peuters? Dat hebben we ook.