Inclusieve speelpleinwerking

Binnen onze gemeente vinden we het belangrijk om onze speelpleinen inclusief te maken.

Wat is inclusie?

Onder 'inclusief voor alle kinderen' vallen zowel kinderen met een beperking, als kinderen met een maatschappelijke kwetsbaarheid. Eigenlijk elk kind dat belemmeringen ervaart om voluit te kunnen spelen.

Wat betekent dat binnen onze speelpleinwerking?

Voor kinderen met een grotere zorgbehoefte (‘een op een’) hebben we deze zomer in speelplein Sleidinge ruimte gecreëerd. We bieden zorg op maat aan voor vijf kinderen per dag. Om dit te kunnen realiseren krijgen we ondersteuning van vzw Oranje.

Er is nog steeds ruimte voor kinderen met een minder grote zorgbehoefte op alle locaties, namelijk in speelplein Ertvelde, Wippelgem en Sleidinge. Kinderen die enkel hulp nodig hebben in specifieke situaties of momenten ('oogje op'). Het wegwerken van drempels voor deze kinderen verwezenlijken we op dit moment door:

 • Te werken met een duidelijke dagstructuur (met pictogrammen) voor de kinderen.
 • Stil te staan bij het toegankelijk maken van onze activiteiten voor elk kind. 
 • Wegwerken van taalbarrières door prenten en aanduidboekjes.
 • Aanbieden van vormingen rond inclusie aan animatoren, vrijwilligers en kinderbegeleiders.

Praktisch

Nood aan individuele begeleiding
 • speelplein Sleidinge
 • 15 juli tot 14 augustus
 • elke dag van 9 tot 16 uur
Geen nood aan individuele begeleiding, een ‘oogje op’ volstaat 
 • speelplein Sleidinge, Ertvelde en Wippelgem
 • 3 juli tot 23 augustus
 • elke dag van 7 tot 18 uur
Inschrijving
 • Vooraf inschrijven is verplicht, volzet is volzet.
 • Inschrijvingen voor individuele begeleiding werden afgesloten op 1 april. Voor deze zomer is inschrijven niet meer mogelijk.
 • Later dan 1 april en ‘oogje’ volstaat? Vul alsnog het aanmeldformulier in.

De vraag naar individuele begeleiding is groot en de plaatsen zijn beperkt. Denk dus goed na over welke dagen je jouw kind graag wilt inschrijven. Zo zorgen we er samen voor dat zoveel mogelijk kinderen een fantastische zomer beleven.

Heb je individuele begeleiding aangevraagd, maar kan je toch niet komen? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten.

Aanmelden

Graag meer informatie? Contacteer Huis van Jef.