Info voor jeugdwerkers

Steun voor je jeugdvereniging

Jeugdraad

 De jeugdraad informeert en adviseert het gemeentebestuur over allerlei zaken die te maken hebben met de ‘jeugd’ in de gemeente.
Dit doet de jeugdraad door zelf ideeën of adviezen te formuleren, maar het gemeentebestuur vraagt ook aan de jeugdraad een specifiek advies over bepaalde zaken.

LEES DE VERSLAGEN VAN DE JEUGDRAAD

Activiteiten uit het jeugdwerk

Op zoek naar een activiteit van Spees, de jeugdraad, de Chiro, de scouts of de KLJ?

BEKIJK ALLE ACTIVITEITEN VAN HET JEUGDWERK