Toelage voor jeugd- en jongerenprojecten

Ben je 14 jaar of ouder en wil je samen met je vrienden een optreden organiseren, een nieuwe website lanceren, een uitwisseling organiseren met jongeren in een ander land, een tof skate-evenement organiseren,...?

Dan is deze projecttoelage misschien iets voor jou!

Voorwaarden

Er zijn natuurlijk wel enkele voorwaarden verbonden aan deze toelage...

Zo moet je kunnen aantonen dat je project:

 • georganiseerd is voor en door kinderen of jongeren
 • doorgaat in Evergem
 • gericht is op een ruim publiek: een privéfeestje kan dus niet
 • op zichzelf staat: het mag geen onderdeel zijn van een groter geheel (denk bijvoorbeeld aan een kermisweekend)
 • niet behoort tot de 'normale werking' van een vereniging: je idee moet een beetje vernieuwend of experimenteel zijn

Zaken die niet in aanmerking komen zijn:

 • privé initiatieven met een commercieel doel
 • fuiven
 • deelnemen aan andere activiteiten: je moet zelf organisator zijn

Procedure

Om kans te maken op een projecttoelage moet je onderstaande procedure volgen:

 1. Stuur je aanvraag door naar dienst Jeugd. Hiervoor is een formulier beschikbaar.
 2. Je doet dit ten laatste 8 weken voor je activiteit/project doorgaat! Enkel aanvragen die op tijd binnen zijn komen in aanmerking.

Van zodra je aanvraag binnen is, gaat dit door naar de kerngroep van de jeugdraad. Zij geven een advies bij je aanvraag. Hierbij bekijken ze goed of je voorstel voldoet aan de voorwaarden. De kerngroep doet ook een voorstel van het bedrag dat je kan krijgen. Dit advies spelen ze door naar het College van Burgemeester en Schepenen. Het College beslist of je wel/geen toelage krijgt en beslist hoeveel je krijgt.

Keurt het College je aanvraag goed, dan betalen we een voorschot van 80% van het subsidiebedrag.

Na afloop van je project stuur je een kort eindverslag door naar de dienst jeugd.
Hierin neem je onderstaande zaken op:

 • Korte evaluatie van het project: heb je je doel bereikt? is alles goed verlopen?
 • Een financieel verslag van je uitgaven. Je voegt hier ook betaalbewijzen toe.
 • Heb/had je een affiche of flyer? Stuur dit zeker mee!

Na ontvangst van je eindverslag, betalen we de resterende 20% van je toelage uit.

 

Bedrag

Per project kan je maximum 1.000 euro subsidie krijgen.

Je kan eenzelfde project maximum 2 keer indienen.

Regelgeving

Deze toelage komt uit het reglement voor jeugdige subsidies van 27 oktober 2016.