Werkings- en kamptoelage voor jeugdverenigingen

Het gemeentebestuur ondersteunt de lokale jeugdverenigingen financieel. Jeugdverenigingen leveren namelijk een waardevolle bijdrage aan de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Die financiële ondersteuning bestaat uit:

 • Werkings- en kamptoelage voor jeugdbewegingen
 • Toelage via convenant (voor Spees vzw en Oemtata vzw)
 • Toelage voor individuele kadervorming van jeugdwerker

In dit deel hebben we het enkel over de werkings- en kamptoelagen voor jeugdbewegingen.

Voorwaarden

Om als jeugdbeweging een toelage te krijgen, moet je vereniging eerst erkend zijn. Deze erkenning is 1 werkjaar (1 september - 31 augustus) geldig, en moet je jaarlijks vernieuwen.

 • Erkenning van jeugdbewegingen

De erkenning van jeugdbewegingen gebeurt automatisch bij de aanvraag van een werkings- en kamptoelage. Als blijkt uit de aanvraag dat je voldoet aan de voorwaarden, krijg je onmiddellijk een erkenning.  De dienst jeugd heeft formulieren voor deze aanvraag en erkenning.

 • Erkenning voor animatorenwerkingen en jeugdhuiswerkingen

Voor animatorenwerkingen en jeugdhuizen is de werkings- en kamptoelage geregeld via een convenant. Dit is een overeenkomst tussen het gemeentebestuur en de vereniging. Voor hen gebeurt de erkenning bij het afsluiten van de convenant. Momenteel geldt dit enkel voor Spees vzw en Oemtata vzw.

Tot slot mag je geen (vaste) toelage ontvangen van een andere (hogere) overheid, zoals bijvoorbeeld de provincie of Vlaanderen.

Komen niet in aanmerking voor een erkenning en toelage:

 • Jeugdafdelingen van sportverenigingen
 • Kinderopvanginitiatieven
 • Onderwijsinstellingen
 • Jeugdafdelingen van een volwassenenorganisatie die niet autonoom functioneren

Procedure

De werkings- en kamptoelage voor jeugdbewegingen bestaat uit 3 onderdelen: een basistoelage, een kwantitatieve toelage, en een kwalitatieve toelage.

 1. Basistoelage
  De basistoelage krijg je op basis van erkenning. Elke erkende jeugdbeweging ontvangt een basistoelage van 1.000 euro.
 2. Kwantitatieve toelage
  Na aftrek van de basistoelage voor elke erkende jeugdbeweging, reserveren we 80% van het resterende bedrag voor de kwantitatieve toelage. De verdeling van de kwantitatieve toelage gebeurt op percentuele basis. Hierbij wegen we de punten per vereniging af ten opzichte van het totaal aantal punten.
 3. Kwalitatieve toelage
  Voor de kwalitatieve toelage reserveren we de resterende 20% van de subsidiepot.

  Met de kwalitatieve toelage wil het gemeentebestuur de jeugdbewegingen uitdagen om de kwaliteit van hun werking te verhogen aan de hand van een ‘verbeterproject’. Met dit verbeterproject kunnen jeugdbewegingen specifieke thema’s of werkpunten aanpakken.

Voor het aanvragen van de toelagen stelt de dienst jeugd formulieren ter beschikking. Er zijn verschillende formulieren voor de kwantitatieve en de kwalitatieve toelage.

Ten laatste op 1 november dien je de formulieren en alle bijlagen in bij de dienst jeugd.

 

 

 

Bedrag

 • Werkings- en kamptoelagen voor jeugdbewegingen

De totale subsidiepot voor werkings- en kamptoelagen voor jeugdbewegingen bedraagt minstens 25.000 euro. Het gemeentebestuur legt dit bedrag vast in zijn meerjarenplan. Dit bedrag passen we jaarlijks aan met de gezondheidsindex.  

 • Werkingstoelage voor animatorenwerkingen en jeugdhuizen

De werkingstoelage voor animatorenwerkingen en jeugdhuizen leggen we vast in de convenant. Ook dit basisbedrag passen we jaarlijks aan met de gezondheidsindex.

Regelgeving

Je kan alle regels rond de werkings- en kamptoelagen terugvinden in het reglement voor jeugdige subsidies van 27 oktober 2016.