Gemeentelijke mantelzorgpremie

Verleent u langdurig en onbetaald extra zorg aan een zorgbehoevende persoon in uw directe omgeving, dan bent u een mantelzorger. Als mantelzorger kunt u een financiële tegemoetkoming ontvangen.

Voorwaarden

De mantelzorger

 • is een familielid, een vriend, een kennis of een buur van de zorgbehoevende

 • biedt langdurig en onbezoldigd extra thuiszorg aan.

De zorgbehoevende:

 • woont thuis (zelfstandig of inwonend)

 • heeft hulp nodig in het dagelijks leven bij wassen, aankleden, eten, drinken, ...

Gestructureerde voorwaarden

 • Voorwaardenset 1

  • Andere woonsituatie

  • (Deels) arbeidsongeschikt

  • Arbeidsongeschiktheidsuitkering

  • Eigenaar

  • Fysieke beperking of ziekte

  • Gepensioneerd

  • (Kandidaat) Huurder

  • Pensioenuitkering

  • Psychische beperking of ziekte

  • Ziekte- of invaliditeitsuitkering

Zorgvrager

Ben je jonger dan 18 jaar, dan moet je minstens één van de volgende attesten kunnen voorleggen
 • attest van indicatiestelling op basis van de BEL profiel-schaal, afgeleverd door een gemachtigd indicatiesteller van de Vlaamse Zorgverzekering, waaruit de toegekende score van zorgbehoevendheid minstens 10 punten op blok B (Lichamelijke ADL) omvat

 • attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid waaruit de toegekende score minstens 66 % invaliditeit omvat

 • attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid waaruit de toegekende score minstens 4 punten op de pijlers P1 voor de graad van zelfredzaamheid omvat (dit in het kader is van de aanvraag voor de zorgtoeslag voor kinderen met speciale ondersteuningsnood)

 • attest van Kind en Gezin met een toegekende score van minstens 4 punten op de pijlers P1 voor de graad van zelfredzaamheid

 • een attest van Kind en Gezin met een toegekende score van minstens 4 punten op de pijlers P1 voor de graad van zelfredzaamheid

Ben je ouder is dan 18 jaar, dan moet je minstens één van de volgende attesten kunnen voorleggen:
 • een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid met een toegekende score van minstens 4 punten op de pijlers P1 voor de graad van zelfredzaamheid (dit in het kader is van de aanvraag voor de zorgtoeslag voor kinderen met speciale ondersteuningsnood)

 • attest van Kind en Gezin met een toegekende score van minstens 4 punten op de pijlers P1 voor de graad van zelfredzaamheid

 • Een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid waaruit de toegekende score minstens 12 - 14 punten omvat.

 • Een attest van indicatiestelling o.b.v. de BelRAI screener, afgenomen in het kader van gezinszorg of aanvullende thuiszorg of in het kader van de Vlaamse zorgverzekering met minstens een totaalscore 13, of minstens 5,5 punten op de som van de modules IADL en ADL.

 • Een attest van indicatiestelling o.b.v. de BEL profiel-schaal, afgeleverd door een gemachtigd indicatiesteller van de Vlaamse Zorgverzekering, waaruit de toegekende score van zorgbehoevendheid minstens 35 punten omvat.

Domiciliëring zorgvrager

De zorgvrager -18 jaar voldoet aan één van onderstaande voorwaarden
 • De zorgvrager is gedomicilieerd en verblijft bij zijn ouder of voogd in de gemeente Evergem

 • De zorgvrager verblijft in een instelling en de ouder of voogd is gedomicilieerd te Evergem

De zorgvrager +18 jaar voldoet aan één van onderstaande voorwaarden
 • De zorgvrager is gedomicilieerd en verblijft in de gemeente Evergem.

 • De zorgvrager gedomicilieerd in de gemeente Evergem en tijdelijk verblijvend in een instelling moet in het jaar voorafgaand aan de aanvraag minstens 110 dagen ondersteuning door een mantelzorger kunnen aantonen.

 • De zorgvrager gedomicilieerd op het adres van een instelling te Evergem opent geen recht op een mantelzorgpremie.

 • Er wordt geen rekening gehouden met het domicilie van de mantelzorger.

Bewijsstukken

 • identiteitskaart
 • klevertje van de mutualiteit
 • zorgattest

Procedure

De mantelzorger vraagt de premie aan.

 • Als je zorgt voor iemand jonger dan 65 jaar, kan u de premie aanvragen bij de inclusieambtenaar.

 • Als je zorgt voor iemand ouder dan 65 jaar, kan u de premie aanvragen bij de seniorenconsulent.

 • Maak hiervoor een afspraak.

 • De aanvraag wordt elk jaar opnieuw ingediend door de mantelzorger met alle bewijsstukken.

Bedrag

Als mantelzorger kunt u een premie aanvragen van 125 euro per jaar. De premie wordt 2 maal per jaar uitbetaald.

Meer info

Met deze premie toont gemeente Evergem haar waardering voor mensen die zich belangeloos en op regelmatige basis inzetten voor thuiswonende, zwaar zorgbehoevende personen. De inzet van de mantelzorgers maakt het immers mogelijk dat zorgbehoevende personen langer thuis kunnen blijven wonen.

Per zorgsituatie kan slechts 1 mantelzorger aanspraak maken op een mantelzorgpremie. Een zorgsituatie kan een alleenstaande persoon zijn of samenwonende zorgvragers zoals een echtpaar of een andere vorm van feitelijk samenwonen.

Per mantelzorger of per huishouden kan slechts één mantelzorgpremie toegekend worden.

Per zorgvrager wordt slechts één mantelzorger in aanmerking genomen