Gemeentelijke mantelzorgpremie

Verleent u langdurig en onbetaald extra zorg aan een zorgbehoevende persoon in uw directe omgeving, dan bent u een mantelzorger. Als mantelzorger kunt u een financiële tegemoetkoming ontvangen.

Voorwaarden

 

 • Mantelzorger is minimum 18 jaar
 • Mantelzorger moet geen inwoner van Evergem zijn
 • De zorgbehoevende woont in Evergem en moet minstens één van de volgende attesten kunnen voorleggen: 
  1. Attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid waaruit de toegekende score minstens 66% of minstens 4 punten op de pijler 1 voor de graad van zelfredzaamheid (-21 jarigen) omvat.
  2. Attest van indicatiestelling, afgeleverd door een gemachtigd indicatiesteller van de Vlaamse Zorgverzekering, waaruit de toegekende score van zorgbehoevendheid minstens 35 punten omvat (+21 jarigen)
  3. Attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid waaruit de toegekende score minstens 12 punten omvat (+21 jarigen)
  4. Attest van indicatiestelling, afgeleverd door een gemachtigd indicatiesteller van de Vlaamse Zorgverzekering, waaruit de toegekende score van zorgbehoevendheid minstens 10 punten op blok B (Lichamelijke ADL) omvat (-21 jarigen)

 

 • Er moet een sociale en emotionele band zijn tussen de mantelzorger en de zorgbehoevende. De mantelzorger helpt meer dan occasioneel. Hij of zij helpt bij de dagdagelijkse taken en doet dit niet beroepshalve
 • Per zorgsituatie kan er slechts 1 mantelzorger een premie ontvangen

Procedure

Als je zorgt voor een kind tot 21 jaar, kan je de premie aanvragen bij de inclusieambtenaar in het Lokaal Dienstencentrum Het Hoeksken, Hoeksken 29/A, 9940 Evergem of in het Administratief Centrum Sleidinge, Sleidinge-Dorp 54, 9940 Evergem, enkel op afspraak via T 09 216 05 00.

Als je zorgt voor iemand ouder dan 21 jaar, kan je de premie aanvragen bij de seniorenconsulent in het Administratief Centrum Ertvelde, Marktplein 2, 9940 Evergem, in het Lokaal Dienstencentrum Het Hoeksken, Hoeksken 29/A, 9940 Evergem of in het Administratief Centrum Sleidinge, Sleidinge-Dorp 54, 9940 Evergem, enkel op afspraak via T 09 216 05 00.

Bedrag

Als mantelzorger kunt u een premie aanvragen van 125 euro per jaar. 

Wat meebrengen

 • identiteitskaart
 • klevertje van de mutualiteit
 • zorgattest

Meer info

Met deze premie toont het OCMW haar waardering voor mensen die zich belangeloos en op regelmatige basis inzetten voor thuiswonende, zwaar zorgbehoevende personen. De inzet van de mantelzorgers maakt het immers mogelijk dat zorgbehoevende personen langer thuis kunnen blijven wonen.