Gemeentelijke mantelzorgpremie

Verleent u langdurig en onbetaald extra zorg aan een zorgbehoevende persoon in uw directe omgeving, dan bent u een mantelzorger. Als mantelzorger kunt u een financiële tegemoetkoming ontvangen.

Voorwaarden

Mantelzorger

 • Mantelzorger is minimum 18 jaar.
 • Mantelzorger moet niet per sé een inwoner van Evergem zijn.

Zorgvrager

 • U woont en verblijft thuis in Evergem.
 • Bent u jonger is dan 21 jaar, dan moet u minstens één van de volgende attesten kunnen voorleggen:
  • attest van indicatiestelling op basis van de BEL profiel-schaal, afgeleverd door een gemachtigd indicatiesteller van de Vlaamse Zorgverzekering, waaruit de toegekende score van zorgbehoevendheid minstens 10 punten op blok B (Lichamelijke ADL) omvat
  • attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid waaruit de toegekende score minstens 66 % invaliditeit omvat
  • attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid waaruit de toegekende score minstens 4 punten op de pijlers P1 voor de graad van zelfredzaamheid omvat
  • attest van Kind en Gezin met een toegekende score van minstens 4 punten op de pijlers P1 voor de graad van zelfredzaamheid
  • attest van indicatiestelling op basis van de BelRAI screener, afgenomen in het kader van gezinszorg of aanvullende thuiszorg of in het kader van de Vlaamse zorgverzekering met minstens een totaalscore 13, of minstens 6 punten op de som van de modules IADL en ADL
 • Bent u ouder is dan 21 jaar, dan moet u minstens één van de volgende attesten kunnen voorleggen:
  • attest van indicatiestelling op basis van de BEL profiel-schaal, afgeleverd door een gemachtigd indicatiesteller van de Vlaamse Zorgverzekering, waaruit de toegekende score van zorgbehoevendheid minstens 35 punten omvat
  • attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid waaruit de toegekende score minstens 12 - 14 punten omvat
  • attest van indicatiestelling op basis van de BelRAI screener, afgenomen in het kader van gezinszorg of aanvullende thuiszorg of in het kader van de Vlaamse zorgverzekering met minstens een totaalscore 13, of minstens 6 punten op de som van de modules IADL en ADL

Procedure

 • Als u zorgt voor iemand jonger dan 21 jaar, kan u de premie aanvragen bij de inclusieambtenaar.
 • Als u zorgt voor iemand ouder dan 21 jaar, kan u de premie aanvragen bij de seniorenconsulent.
 • Maak hiervoor een afspraak via de knop bovenaan of T 09 216 05 00.

Bedrag

Als mantelzorger kunt u een premie aanvragen van 125 euro per jaar. 

Wat meebrengen

 • identiteitskaart
 • klevertje van de mutualiteit
 • zorgattest

Meer info

Met deze premie toont gemeente Evergem haar waardering voor mensen die zich belangeloos en op regelmatige basis inzetten voor thuiswonende, zwaar zorgbehoevende personen. De inzet van de mantelzorgers maakt het immers mogelijk dat zorgbehoevende personen langer thuis kunnen blijven wonen.