Laat je inspireren door de inclusieambtenaar

Onze inclusieambtenaar An is het centraal aanspreekpunt voor personen met een beperking en voor mantelzorgers, verenigingen en beleidsinstanties die te maken hebben met deze materie.

An neemt de volgende taken op zich:

  • Hulp bij het aanvragen van de integratietegemoetkoming, de inkomensvervangende tegemoetkoming, de tegemoetkoming hulp aan bejaarden en de parkeerkaarten.
  • Informatie verzamelen en aanbieden omtrent dienstverlening, voorzieningen en uitkeringen voor mensen met een beperking.
  • Knelpunten signaleren, zowel bij bestaande situaties als preventief.
  • De bestaande dienstverlening optimaliseren en nieuwe initiatieven voorstellen in verband met de toegankelijkheid van instellingen en gebouwen voor personen met een beperking.
  • Diensten van de gemeente adviseren, ondersteunen, sensibiliseren en bijscholen.
  • Zowel intern als extern werken aan een positieve beeldvorming wanneer het gaat over mensen met een beperking.
  • Inwoners informeren en adviseren.

 

Zitdag

De inclusieambtenaar heeft elke woensdagvoormiddag van 8.45 tot 11.45 uur een zitdag in het Lokaal Dienstencentrum Het Hoeksken.