Laat je inspireren door de inclusieambtenaar

MAAK EEN AFSPRAAK MET AN

Onze inclusieambtenaar is het centraal aanspreekpunt voor personen met een beperking en voor mantelzorgers, verenigingen en beleidsinstanties die te maken hebben met deze materie.

An neemt de volgende taken op zich:

  • Helpen bij de aanvraag van integratietegemoetkoming, de inkomensvervangende tegemoetkoming, de tegemoetkoming hulp aan bejaarden en de parkeerkaart.
  • Aanvraag gemeentelijke mantelzorgpremie voor zorgvragers jonger dan 21 jaar.
  • Informatie verzamelen en aanbieden omtrent dienstverlening, voorzieningen en uitkeringen.
  • Knelpunten signaleren, zowel bij bestaande situaties als preventief.
  • De bestaande dienstverlening optimaliseren en nieuwe initiatieven voorstellen over de toegankelijkheid van instellingen en gebouwen.
  • Diensten van de gemeente adviseren, ondersteunen, sensibiliseren en bijscholen.
  • Zowel intern als extern werken aan een positieve beeldvorming over mensen met een beperking.
  • Inwoners informeren en adviseren.