Huis-aan-huisinzameling van grofvuil

Grof huisvuil is brandbaar afval dat niet in de restafvalzak kan en niet selectief wordt ingezameld om te recycleren. Bijvoorbeeld een kapotte bureaustoel, oude matras, kapotte reiskoffer, ...

  • Wat nog bruikbaar is, kunt u naar De Kringwinkel brengen of thuis laten ophalen. 
  • Kijk eerst of bepaalde stukken in aanmerking komen voor recyclage.
  • Klein brandbaar afval is géén grof huisvuil, maar kan in uw huisvuilzak.

Voorwaarden

  • Afval is maximum 60 kg per stuk en moet door twee personen gedragen kunnen worden

Procedure

U kan het grof huisvuil tegen betaling naar het recyclagepark brengen of laten ophalen aan huis door de afvalintercommunale IVM.  Reserveer via T 0800 13 580 of via het e-loket van IVM.

  • Omschrijf de goederen die u wilt laten ophalen, op basis van de beschrijving wordt een factuur opgemaakt
  • Kunststoffen, metalen, elektro, plastic, ... vallen niet onder de noemer grofvuil maar dienen aangeboden te worden op het recyclagepark. Enkel brandbaar afval zoals meubelen, tapijten, matrassen...kunnen aangeboden worden voor ophaling aan huis. Alle informatie is ook terug te vinden in de ophaalkalender
  • Als u de factuur betaald hebt, spreekt IVM met u af wanneer het grof huisvuil opgehaald wordt - enkel het gefactureerde afval wordt meegenomen

Bedrag

  • 40 euro voor de eerste 300 kg (inclusief transportkosten en verwerkingskosten)
  • 0,10 euro per extra kilo

Uitzonderingen

Goederen die in goede staat zijn, kan je aan een kringwinkel bezorgen (meubelen, kleding, schoenen en elektrische apparaten). Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA), glas, autobanden en bouw- en sloopafval kan je niet laten ophalen.