Huis-aan-huisinzameling van papier en karton

Met de papier- en kartonophaling mag u het volgende meegeven:

 • papieren en kartonnen verpakkingen

 • tijdschriften

 • kranten

 • kartonnen dozen

 • postkaarten

 • Papieren zakken

 • Reclamebladen

 • Boeken

 • Telefoonboeken

 • Computerpapier

 • Schrijf- en machinepapier

Procedure

Papier en karton wordt huis aan huis ingezameld.

Hoe aanbieden?

 • Maximum 1 m³

 • Geen plasticfolie rond magazines

 • Samengebonden of in een doos

 • Voor uw eigen woning

 • Ten vroegste om 18 uur de dag voor de ophaling en ten laatste om 6 uur op de ophaaldag

 • Grote hoeveelheden moet u vooraf aanmelden bij de Dienst Milieu

Uitzonderingen

Geolied papier en karton, papier met waslaag, carbonpapier, vuil papier en karton, cellofaanpapier, behangpapier, papieren voorwerpen met kunststof of ander materialen, cementzakken en aluminiumfolie zijn geen papierafval, deze horen thuis bij het restafval.

Meer info

 • Klachten over de (niet) ophaling meldt u de eerste werkdag na de ophaaldag bij de afvalintercommunale IVM.
 • Bij extreme weersomstandigheden kan het zijn dat het afval niet opgehaald wordt, omdat het niet veilig is voor de ophalers. Laat het afval niet op straat staan, bied het de volgende ophaaldag opnieuw aan.
 • U kan papier- of kartonafval ook inleveren in het recyclagepark.