Afval en kringlopen

Afvalmeldpunt

Is er een probleem bij de ophaling van restafval, PMD, papier en karton? Is de glasbol in jouw straat overvol? Dan kan je dit melden via het gratis meldpunt van de afvalintercommuncale I.V.M.

 

 

tel. 0800 13 580
E-loket

 

 

Sluikstort melden

Sluikstorten zijn grote hoeveelheden afval die ergens gedumpt worden. Zwerfvuil is het kleinere afval (blikjes, sigarettenpeuken, verpakking) dat mensen vaak op straat gooien. Zowel sluikstort als zwerfvuil is verboden!

Het gemeentepersoneel ruimt permanent sluikstort en zwerfvuil op. Daarnaast gaan vrijwilligers regelmatig op pad gaan om de omgeving proper te maken. Een paar keer per jaar komen medewerkers van een sociale werkplaats de troep opruimen. Een keer per jaar is er een grote zwerfvuilactie. 

 

GEEF SLUIKSTORT OF ZWERFVUIL DOOR

 

Kringlopen

Kringlopen is het geheel van acties en initiatieven die je neemt om de kringloop in stand te houden, om afval te verminderen en te voorkomen.

Kringlooptuinieren is naast composteren bijvoorbeeld ook mulchmaaien, verhakselen, snoeihout omtoveren tot vlechtwerk, voedselverlies beperken en kippen houden om keukenrestjes te verwerken. Dat zijn allemaal technieken die de biologische kringloop in stand houden. Die biologische kringloop staat voor een actief leven met minder afval.

 

 

Recycleren

Recyclage is het opnieuw gebruiken van materialen. Om dat goed te doen sorteren we heel veel afval op het Recyclagepark, in de glascontainers of via de wekelijkse afvalophaling.

De afvalophaling van restafval, groen- en tuinafval, papier en karton en PMD gebeurt door de afvalintercommunale I.V.M. Je vindt op de website van I.V.M. alle info om correct te sorteren. 

Wil je perfect weten welk huishoudelijk afval je waar en wanneer kan sorteren?
Raadpleeg dan de afvalkalender onderaan deze pagina of download de app 'Recyle'.