Afval en kringlopen

Afvalmeldpunt

Is er een probleem bij de ophaling van restafval, PMD, papier en karton? Is de glasbol in jouw straat overvol? Dan kan je dit melden via het gratis meldpunt van de afvalintercommuncale I.V.M.

T 0800 13 580
GA NAAR HET E-LOKET

Sorteren

Het afvalalfabet helpt je om juist te sorteren. Zo spaar je in je portemonnee.

NAAR HET AFVALALFABET

SORTEREN - EENVOUDIGE TAAL(voor anderstalige nieuwkomers)

Recyclage en restafval

Recyclage is het opnieuw gebruiken van materialen. Om dat goed te doen sorteren we heel veel afval op het recyclagepark, in de glascontainers of via de wekelijkse afvalophaling.

De afvalophaling van restafval, groen- en tuinafval, papier en karton en PMD gebeurt door de afvalintercommunale I.V.M. Je vindt op de website van I.V.M. alle info om correct te sorteren. 

Wil je perfect weten welk huishoudelijk afval je waar en wanneer kan sorteren?
Raadpleeg dan de afvalkalender onderaan deze pagina of download de app 'Recyle'.

Sluikstort melden

Sluikstorten zijn grote hoeveelheden afval die ergens gedumpt worden. Zwerfvuil is het kleinere afval (blikjes, sigarettenpeuken, verpakking) dat mensen vaak op straat gooien. Zowel sluikstort als zwerfvuil is verboden!

Het gemeentepersoneel ruimt permanent sluikstort en zwerfvuil op. Daarnaast gaan vrijwilligers regelmatig op pad gaan om de omgeving proper te maken. Een paar keer per jaar komen medewerkers van een sociale werkplaats de troep opruimen. Een keer per jaar is er een grote zwerfvuilactie. 

GEEF SLUIKSTORT OF ZWERFVUIL DOOR

Zwerfvuil inzamelen

Hou je je buurt graag proper? Dan kan je je aanmelden als 'zwerfvuilmeter' of 'zwerfvuilpeter'. Je krijgt dan afvalzakken, een grijptang, handschoenen en een fluo-hesje van de gemeente. De meters en peters komen af en toe samen om pijnpunten te bespreken en ervaring uit te wisselen. Een paar keer per jaar zijn er ook zwerfvuilacties, de data vind je in de kalender en op je afvalkalender. Je kan ook zelf met je vereniging, bedrijf, met buren of vrienden een zwerfvuilactie doen. Laat het ons weten, wij bezorgen je materiaal.
Als je zwerfvuil opgehaald hebt, meld je je adres en het aantal zakken bij IVM en geef je de zwerfvuilzakken (met speciale sticker) mee met de ophaalronde van huisvuil

IK WORD METER OF PETER

IK MELD MIJN EIGEN ACTIE AAN

Kringlopen

Kringlopen is het geheel van acties en initiatieven die je neemt om de kringloop in stand te houden, om afval te verminderen en te voorkomen.

Kringlooptuinieren is naast composteren bijvoorbeeld ook mulchmaaien, verhakselen, snoeihout omtoveren tot vlechtwerk, voedselverlies beperken en kippen houden om keukenrestjes te verwerken. Dat zijn allemaal technieken die de biologische kringloop in stand houden. Die biologische kringloop staat voor een actief leven met minder afval.

IK WORD KRINGLOOPKRACHT