Attest van gezinssamenstelling - Samenstelling gezin

Het attest van samenstelling gezin vermeldt alle personen die deel uitmaken van hetzelfde gezin.

Voorwaarden

Je vraagt het attest van gezinssamenstelling aan in je woonplaats. 

Je kan het attest van gezinssamenstelling aanvragen voor jezelf of voor een gezinslid dat op hetzelfde adres woont.

In bepaalde gevallen kan het ook opgevraagd worden door een derde (advocaat, notaris, ...).  In dit geval moet het verzoek  ondertekend zijn door de aanvrager en gemotiveerd zijn met de vermelding van de bepaling waarop de aanvraag is gesteund. Deze aanvraag kan enkel als de afgifte van het attest door of krachtens de wet is voorgeschreven of toegestaan. Derden kunnen digitaal de nodige attesten aanvragen. De reden van aanvraag, hoedanigheid van de aanvrager en de rechtsgrond moeten worden ingevuld om de aanvraag te kunnen beoordelen.

Procedure

Je kan een attest van gezinssamenstelling aanvragen:

  • digitaal 
    1. klik op deze productpagina bovenaan op de knop "vraag dit attest aan"
    2. log in met je kaartlezer, elektronische identiteitskaart en je pincode of met de it's me app

Heb je geen kaartlezer, elektronische identiteitskaart of it's me app, dan kan je je persoonlijke gegevens ook manueel invullen. We sturen je het attest dan op.

 

  • persoonlijk bij een medewerker van Evergem Info in het Administratief Centrum Gemeentehuis Evergem

Vergeet je identiteitskaart of verblijfskaart niet.

 

 

In de meeste gevallen ontvang je binnen enkele minuten een mail met een link waar je het document in een beveiligde omgeving kan downloaden en afdrukken.

 

Heb je een attest aangevraagd voor iemand anders?

Dan moet je aanvraag eerst behandeld worden. De hoedanigheid van de aanvrager, de reden van aanvraag en de rechtsgrond worden achter de schermen nagekeken vooraleer de aanvraag in behandeling wordt genomen.

In deze gevallen kan enkele werkdagen duren vooraleer je een mail ontvangt met een link waar je het aangevraagde document in een beveiligde omgeving kan downloaden en afdrukken.

Bedrag

Dit attest is gratis.

Wat meebrengen

je identiteitskaart of verblijfskaart