Onthaalouder worden

Heb je een warm hart voor kinderen? Wil je graag thuis werken?
Dan ben jij misschien wel dé onthaalouder die wij zoeken!

 • Je biedt kwalitatieve kinderopvang aan bij jou thuis
 • Jouw doelgroep zijn kinderen van 0 tot 3 jaar, je kan eventueel ook kinderen opvangen buiten de schooluren tot ze 12 jaar zijn.
 • Je werkuren kan je in overleg met jouw dienstverantwoordelijke bepalen.
 • De vergoeding die je ontvangt voor de onkosten van je opvang is onbelast.
 • Wanneer kinderen, buiten jouw wil, afwezig zijn ontvang je een vervangingsinkomen.
 • Je beschikt over een sociaal statuut, je bouwt pensioenrechten op.
 • Je kan zelf het recht op kinderbijslag, geboorte- en adoptiepremie doen ontstaan.

Voorwaarden

 • Je bent ten minste 18 jaar oud.
 • Je beschikt over een woning die voldoende groot (5m²/kind) en veilig is om de kinderen op te vangen.
 • Je bent in staat om kinderen op te voeden en beschikt over voldoende pedagogische kwaliteiten en draagkracht.
 • Je bent bereid om permanent te overleggen met de Dienst voor Onthaalouders Kleine Beer en met de ouders over de opvang van hun kind(eren).
 • Je aanvaardt begeleiding en de ondersteuning van de Dienst voor Onthaalouders Kleine Beer.
 • Je volgt het beleid van de dienst op het vlak van veiligheid en gezondheid.
 • Tijdens de opvangmomenten ben je beschikbaar om kwalitatieve opvang aan te bieden.

Je dient te beschikken over de volgende documenten:

 • een uittreksel uit het strafregister (model 2) voor alle personen ouder dan 18 jaar die deel uitmaken van het gezin van de (kandidaat-)onthaalouder en voor alle personen die regelmatig in contact komen met de opgevangen kinderen.
 • een medisch attest A (of B ingevuld door een arts) waarin verklaard wordt dat je medische geschikt bent om de job van onthaalouder uit te oefenen.

Procedure

Neem contact op met Onthaalouders Kleine Beer. We nodigen je dan uit voor een kennismakingsgesprek.

Wat meebrengen

Vul het document 'Selectieprocedure onthaalouders' in en breng het mee.

Meer info

Beginnende onthaalhouders kunnen een startopleiding volgen bij een Centrum voor Volwassenenonderwijs naar keuze. Als je een opleiding van minimum 40 uur volgt, krijg je die kosten terugbetaald wanneer je je als onthaalouder start bij onze dienst.