Kinderopvang voor baby’s en peuters

In Evergem zijn er heel wat opvanginitiatieven: er zijn zelfstandige onthaalouders, onthaalouders die aangesloten zijn bij de gemeentelijke Dienst voor Onthaalouders Kleine Beer of bij de dienst Kinderopvang Felies. Daarnaast kan je ook terecht bij zelfstandige onthaalouders, minicrèches en kinderdagverblijven.

BEKIJK ALLE OPVANG OP KAART

Onthaalouders Kleine Beer

De gemeentelijke Dienst voor Onthaalouders Kleine Beer is erkend door Kind & Gezin. De dienst werkt samen met een 30-tal onthaalouders, die dagelijks opvang bieden aan een 200-tal kinderen. Onthaalouders die aangesloten zijn, kunnen maximum 4 kinderen voltijds opvangen. 

Kinderen tot 3 jaar, die nog niet naar school gaan, kunnen bij de onthaalouders opgevangen worden. De dagen en uren waarop de onthaalouders in opvang voorzien, verschillen naargelang de opvangplaats.

IK WIL EEN MEDEWERKER SPREKEN VAN ONTHAALOUDERS KLEINE BEER

IK WIL ONTHAALOUDER WORDEN

Zelfstandige onthaalouders

 • Dorine Verheire, Spiedamstraat 46 (Ertvelde) – T 09 344 90 48 - maandag tot vrijdag: 7 – 18.30 uur
 • Veerle Staessen, Belzeelsestraat 53 (Belzele) – T 09 372 70 88, maandag, woensdag en donderdag: 7.10 – 18.30 uur, dinsdag en vrijdag: 7.10 tot 17.30 uur

Aangesloten onthaalouders

Erkende kinderdagverblijven

Zelfstandige kinderdagverblijven en mini-crèches

 • KDV De Dolle Kevertjes, Evelien Fack, Asschout 45 (Evergem), T 0471 073 596, info@dedollekevertjes.be, dedollekevertjes.be
 • Kinderdagverblijf ’t Zonnekindje, Mieke Oosterlinck, Langerbrugsestraat 7
  (Evergem-Centrum), 0473 182 248, eddy.de.coster@telenet.be - maandag tot vrijdag: 7 - 18 uur
 • Mini-crèche De babyklas, Tilly Roman en Nathalie Anciaux, Heifortstraat 73 (Ertvelde), T 09 328 84 16 / T 0477 916 321 / T 0486 978 432 - maandag tot vrijdag 7 - 18 uur
 • Mini-crèche Het Regenboogje, Sanne Van Hecke, Kroonstraat 2B (Ertvelde), T 09 344 63 74, kinderdagverblijfhetregenboogje@outlook.com - maandag tot vrijdag: 7 - 18 uur
 • Mini-crèche Pimpernel, Isabelle Verdegem en Leen Meyvaert, Lindenlaan 31 (Ertvelde),
  T 0472 873 848
 • Winnie, Sabina De Wever, Eindeken 44 (Evergem-Centrum), 0494 89 16 22, sabinadewever@gmail.com - maandag tot vrijdag: 6.30 - 18 uur

Opvang zieke kinderen

 • Skoebidoe, Christelijke mutualiteit, De Bock Jan, Martelaarslaan 17, 9000 Gent, T 02 272 08 04 (24u/24 en 7d/7 bereikbaar), skoebidoe.mvl@cm.be, cm.be
 • Partena ziekenfonds, Klantendienst Partena, Coupure Links 103, 9000 Gent, T 09 269 85 00
 • Solidariteit van het Gezin, Thuisoppas zieke kinderen, Tentoonstellingslaan 76, 9000 Gent en Brabantlaan 109, 9000 Gent, T 070 233 295
 • Reddie Teddy, Thuisoppas zieke kinderen, Van Erdeghem Anja, Tramstraat 69, 9052 Gent, T 09 333 55 00, bondmoyson.be
 • Sloebertuin Solidariteit voor het gezin vzw, Ingrid De Meerbeer, Langerbrugsestraat 69 (Evergem), T 09 264 18 11, info@svhg.be, solidariteit.be

Kinderoppasdienst Gezinsbond

 • Evergem, Doornzele en Wippelgem, Viviane Dhooge, Doornzele Dries 150 (Doornzele),
  T 09 253 45 03, kinderopvangevergem@felies.be felies.be
 • Kluizen, Sylvie Mortier, Twaalf Hofsteden 6 (Kluizen), T 0474 014 407
 • Sleidinge, Anne Willems, Wittemoer 6A (Sleidinge), T 09 357 63 26
 • Ertvelde, Betty De Campenaere, Parelhoenstraat 3 (Ertvelde), T 0498 061 696 , betty.dc53@gmail.com, gezinsbond.be/lidworden

Hoeveel kost de opvang?

Onthaalouders die aangesloten zijn bij een erkende dienst en kinderdagverblijven berekenen altijd de financiële bijdrage op basis van het gezinsinkomen.

Via de website van Kind & Gezin kan je nagaan hoeveel de kinderopvang voor jou zal kosten.

Op zoek naar Buitenschoolse Kinderopvang, vakantieopvang of speelpleinwerking voor kinderen ouder dan 3 jaar? Dat zal je op deze pagina niet vinden. Maar hier wel!