Gemeentelijk Algemeen Nood- en Interventieplan (GANIP)

Elke gemeente moet verplicht om een algemeen nood- en interventieplan (GANIP) hebben. Een algemene (multidisciplinair) plan dient als basis voor de verdere gedetailleerde uitwerking van de noodplanning. Het heeft als doel om in een noodsituatie zo efficiënt mogelijk te reageren en structuur te brengen in de chaos.

Het plan zorgt er mee voor dat in noodsituaties de hulpverlening op elkaar afgestemd is en dat iedereen duidelijk weet wat de taken en verwachtingen zijn.

Fasen

  • Operationele coördinatie
  • Gemeentelijke fase: rampen binnen de gemeentegrenzen
  • Provinciale fase: rampen die de gemeentegrenzen overschrijden of gemeente heeft onvoldoende middelen om de ramp zelf te coördineren
  • Nationale fase: rampen die de landsgrenzen overschrijden

Vijf disciplines

  1. hulpverleningsoperaties (brandweer)
  2. medische, sanitaire en psychosociale hulpverlening (federaal gezondheidsinspecteur, Rode Kruis)
  3. politie (lokale en federale politie)
  4. logistieke steun (civiele bescherming, defensie, technische dienst)
  5. informatie (communicatieprofessionals)

Voor elke discipline is er een eigen (monodisciplinair) plan. 

Coördinatiecomité

Als er een fase van het rampenplan wordt afgekondigd, dan komt de veiligheidscel samen in het coördinatiecomité. Dat bestaat uit de burgemeester of de gouverneur, een coördinator noodplanning, vertegenwoordigers van de vijf disciplines en van het bedrijf of de instelling waar de noodsituatie zich voordoet. Het comité staat permanent in contact met de hulpverleners, die hen constant op de hoogte brengen van de situatie op de plaats van de ramp. Op basis van die informatie worden de beslissingen genomen. 

Bijzondere nood- en interventieplannen

In het GANIP staat een opsomming van alle mogelijke risico’s op het gemeentelijk grondgebied: onder meer op bedrijventerreinen, bij Sevesobedrijven (opslag of verwerking van milieugevaarlijke stoffen), rusthuizen, scholen, grote evenementen... 
Voor de grote risico’s wordt een Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) opgemaakt.

Correcte gegevens

In een noodsituatie moeten we snel de juiste mensen kunnen contacteren. We moeten correcte contactgegevens hebben van scholen, rusthuizen, bedrijven, ...

STUUR GEGEVENS DOOR VAN JE BEDRIJF

STUUR GEGEVENS DOOR VAN HET WOONZORGCENTRUM