Blijf op de hoogte bij noodsituaties

Bij een noodsituatie wil je graag zo snel mogelijk weten wat er aan de hand is. We informeren je van zodra wij over de juiste informatie beschikken. Dat doen we via de website, onze Facebookpagina en de pers. We kunnen ook een callcenter activeren en Be-alert inzetten.

Be-Alert

In bepaalde noodgevallen worden inwoners en/of aanwezigen in een bepaalde zone op de hoogte gebracht via Be-Alert. 

Be-Alert is het verwittigingssysteem van de Federale Overheid, om je te informeren over een noodsituatie via sms, e-mail of telefoon. Evergem betaalt mee om het systeem te gebruiken.

IK REGISTREER ME OP BE-ALERT

Afhankelijk van de ernst van de situatie, kan Be-alert jou informeren over wat er aan de hand is, welke maatregelen je moet nemen en waar je meer info vindt. Je krijgt dan officiële en correcte informatie, direct vanuit eerste bron.

Het is niet zo dat je geïnformeerd wordt van zodra je ergens een alarm hoort of wanneer een drukke verkeersas vrij gemaakt wordt bij een zwaar verkeersongeval. Per situatie wordt afgewogen of Be-Alert al dan niet ingezet wordt. Dit is afhankelijk van de ernst van de situatie, hoe snel de gemeente op de hoogte is en de juiste informatie heeft.

SMS, telefoon of e-mail

Je kan een Be-Alertbericht ontvangen via een sms, een gesproken bericht via een vaste telefoonlijn of een e-mail. Er is voldoende capaciteit om een groot aantal inwoners, via verschillende kanalen, tegelijk op de hoogte te stellen.

Be-Alertberichten worden verstuurd op basis van je adres of de locatie waar je je op dat moment bevindt. Zo kan je dus ook verwittigd worden over een noodsituatie aan zee, als je daar op vakantie bent. 

Je kan je registreren met meerdere adressen en telefoonnummers (privé en werk).

Als je geen mailadres hebt, dan kan een medewerker je gegevens aan de database toevoegen. Dat kan telefonisch of op afspraak.

IK WIL EEN MEDEWERKER SPREKEN