Sportverenigingen

Sportverenigingen

Een Evergemnaar sport graag. We zijn dan ook trots dat onze gemeente meer dan 70 sportclubs telt. Want #sportersbelevenmeer! De clubs bieden heel wat verschillende sporten aan: van Atletiek tot Zwemmen.

ZOEK EEN SPORTCLUB

Staat jouw favoriete sport niet in de lijst? Misschien bieden wij het wel aan.

Sportraad

De sportraad vertegenwoordigt de Evergemse sportverenigingen en sporters. De raad wil de sport, lichamelijke opvoeding, het openluchtleven, recreatie en vrijetijdsbesteding bevorderen. Hij adviseert het gemeentebestuur over alles wat met sport te maken heeft. Sportverenigingen die inspraak willen in het gemeentelijk sportbeleid, maken best zelf deel uit van de Raad van Bestuur van de sportraad. Aangesloten sportclubs ontvangen subsidies.

ONTDEK DE SPORTRAAD

Gangmakers van Evergem Sport! vzw

Een groot deel van de Evergemse sportpromotie gebeurt in samenwerking met de Evergemse 'gangmakers'. Deze vrijwilligers vormen samen Evergem Sport! vzw. De vereniging organiseert en werkt mee aan tal van wekelijkse sportactiviteiten. Onmisbare vrijwilligers dus. Bedankt!

Ondersteuning voor sportclubs