Sportaanbod

Wekelijkse activiteiten

Elke week kan je ongeveer 15 verschillende sporten beoefenen. Zonder verplichting. Je kan op elk moment instappen (uitgezonderd voor de lessen Tai chi en Joggen voor beginners). Om deel te nemen aan deze activiteiten heb je een Evergem Sport!-kaart nodig. Omwille van de coronamaatregelen moet je een plekje reserveren.


BEKIJK DE WEKELIJKSE SPORTACTIVITEITEN

 • Speciaal voor 50+'ers
  50+ en sportief? Speciaal voor jou hebben we 7 activiteiten op maat. Uiteraard kan je ook nog steeds aan de weekactiviteiten deelnemen.
 • Speciaal voor jongeren
  Naast de gewone weekactiviteiten doen we voor de jongeren extra ons best. Zo bieden we een heleboel sportactiviteiten aan die je net na school kan beoefenen. We hebben ook twee medewerkers die sportactiviteiten organiseren op de buurtpleintjes.
 • Speciaal voor revalidanten
  Ten slotte is er ook nog een bewegingsaanbod voor niet-rolstoel gebonden posttraumapatiënten en mobiele postoperatieve revalidanten. Nieuwe deelnemers nemen best vooraf eens contact op met de Dienst Sport.

BEKIJK DE SPORTACTIVITEITEN VOOR 50+'ERS

BEKIJK SPORTACTIVITEITEN VOOR JONGEREN

ONTDEK HET SPORTAANBOD VOOR REVALIDANTEN


Sportkampen en woensdagnamiddagsport

 • Elke vakantie zijn er sportkampen in de twee sporthallen, voor kinderen van de 2e kleuterklas tot het 6e leerjaar. De activiteiten duren telkens een halve dag. Jaarlijks komen zo’n 1.400 kinderen tijdens de vakanties sporten.
 • Op sommige woensdagen is er 'woensdagnamiddagsport', dat zijn gratis sportinitiaties door ervaren clubtrainers voor kinderen van het 1e tot 6e leerjaar, afhankelijk van het aanbod van de club.

INSCHRIJVEN VOOR EEN SPORTKAMP OF EEN WOENSDAGMIDDAGSPORT

 • De sportkampen kan je combineren met de buitenschoolse kinderopvang. De kinderen worden dan opgehaald en teruggebracht.
 • Je krijgt een fiscaal attest bij elk sportkamp. Het maximaal aftrekbare bedrag is beperkt tot 11,20 euro per dag en per kind, voor kinderen tot 12 jaar.
 • Mutualiteiten betalen vaak een deel van het inschrijvingsgeld van een sportkamp terug. Vraag dit na bij je mutualiteit.
 • De Sociale Dienst voorziet in een subsidie voor sportactiviteiten. De doelgroep: voornamelijk gezinnen met kinderen, maar ook volwassenen. Dit om kansarme kinderen zoveel mogelijk kansen te bieden om zich in de maatschappij te integreren en zo aan kansarmoede te ontsnappen.