Speelruimte en speelstraten

Speelpleintjes

Evergem heeft heel wat speelpleintjes. Vaak zijn daar speeltoestellen aanwezig, andere dienen als speelweide. Alle speelpleintjes worden netjes onderhouden en speeltuigen worden gecontroleerd op hun veiligheid. De speelpleinen zijn vrij toegankelijk

  • van 1 april tot 31 september van 6 tot 24 uur
  • van 1 oktober tot 31 maart van 6 tot 22 uur

ZOEK EEN SPEELPLEINTJE IN JE BUURT MELD SCHADE OF SLUIKSTORT

 Wat kan niet op een speelpleintje?

  • muziek afspelen, tenzij je een toelating van de burgemeester hebt
  • andere bezoekers hinderen
  • schade aanbrengen aan de speeltuigen en beplanting
  • auto's en brommers
  • vuur maken
  • dieren zijn niet toegelaten, tenzij je toestemming hebt van het college (evenementen of activiteiten met dieren)

Bij overtreding kan een Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS-boete) opgelegd worden.

Jef bouwt nieuwe speelpleintjes

Als een toestel op een speelpleintje niet veilig is, wordt het afgebroken. Als er nieuwe toestellen komen, vragen we de mening van de buurt.

Omdat kinderen vaak niet de enige gebruikers van het speelterrein zijn, kunnen ouders, buurtbewoners en verenigingen ook hun mening geven.
Tijdens deze inspraakmomenten proberen we de speelruimte zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van iedereen. We kijken wat er mogelijk is, binnen het voorziene budget.

Speelstraten

ALLE INFO OVER SPEELSTRATEN 

IK WIL EEN MEDEWERKER SPREKEN