Speelruimte en speelstraten

Speelpleintjes

Evergem heeft heel wat speelpleintjes. Vaak zijn daar speeltoestellen aanwezig, andere dienen als speelweide. Alle speelpleintjes worden netjes onderhouden en speeltuigen worden gecontroleerd op hun veiligheid. De speelpleinen zijn vrij toegankelijk

  • Van 1 april tot 31 september van 6 tot 24 uur
  • Van 1 oktober tot 31 maart van 6 tot 22 uur

ZOEK EEN SPEELPLEINTJE IN JE BUURT MELD SCHADE OF SLUIKSTORT

 Wat kan niet op een speelpleintje?

  • Muziek afspelen, tenzij je een toelating van de burgemeester hebt
  • Andere bezoekers hinderen
  • Schade aanbrengen aan de speeltuigen en beplanting
  • Auto's en brommers
  • Vuur maken
  • Dieren zijn ook niet toegelaten, tenzij er toestemming is van het college (evenementen of activiteiten met dieren)

Bij overtreding kan een Gemeentelijke Administratieve Sanctie opgelegd worden.

Jef bouwt nieuwe speelpleintjes

Als een toestel op een speelpleintje niet veilig is, wordt het afgebroken. En als er nieuwe toestellen komen vragen we de mening van de kinderen in de buurt.

Omdat kinderen vaak niet de enige gebruikers van het speelterrein zijn, is er ook telkens een inspraakmoment voorzien voor ouders, buurtbewoners en verenigingen. Tijdens deze inspraakavonden bekijkt het gemeentebestuur samen met de betrokkenen hoe ze een juiste invulling kunnen geven aan het speelterrein in de buurt.

Bij de herinrichting van ieder speelplein is zo'n spelnamiddag en inspraakavond voorzien. Daarna legt de Dienst Jeugd de gesprokkelde ideeën samen. Ze bekijken dan met het bestuur welke ideeën realistisch en uitvoerbaar zijn.

Speelstraten

Een speelstraat is volledig verkeersvrij gemaakt voor spelende kinderen. De hele straat of een deel ervan wordt voor bepaalde tijd afgesloten voor doorgaand verkeer, zodat de kinderen naar hartenlust kunnen spelen. 

HOE KAN IK EEN SPEELSTRAAT ORGANISEREN? IK BEN NIET AKKOORD MET DE AANVRAAG VAN EEN SPEELSTRAAT

IK WIL EEN MEDEWERKER SPREKEN