Speelstraat organiseren

VRAAG EEN SPEELSTRAAT AAN

In een speelstraat staan spelende kinderen voorop! We sluiten de straat volledig of gedeeltelijk af voor het verkeer. Spelende kinderen en voetgangers hebben dan voorrang op alle andere weggebruikers.

 • Doorgaand gemotoriseerd verkeer (auto's, brommers,...) is verboden.
 • Wie in de straat woont of er een garage heeft, mag met zijn voertuig de straat in. Je moet wel stapvoets rijden!
 • Bewoners mogen parkeren in de speelstraat. We raden wel aan om buiten de afgesloten zone te parkeren. Zo krijgen de kinderen meer speelruimte.
 • Fietsers mogen door de straat, maar moeten goed opletten. Soms is het beter om even af te stappen.

Voorwaarden

Akkoord

 • aanvraag door minstens drie gezinnen uit de straat
 • 70% van de inwoners moet akkoord zijn
 • praat met je buren, zoek samen naar de beste oplossing

Periode

 • enkel tijdens de zomervakantie
 • niet 7 dagen op 7 en gedurende een hele dag
  • minstens twee halve dagen per week vrijhouden voor afvalophaling, leveringen... 
 • niet voor een aaneensluitende periode van twee maanden
  • kies zelf de periode: een hele maand, 2 weken in juli en 2 weken in augustus, een vaste dag in de week, ...

Geschikt voor speelstraat

 • een woonstraat met maximum snelheid tot 50km/uur
 • straat waar geen (belangrijk) doorgaand verkeer door rijdt (bv. bus)
 • omliggende straten moeten bereikbaar blijven

Procedure

 • Stel je straat kandidaat via het aanvraag formulier. Dat kan tot 1 maart 2023.
 • Je kan ook animatie aanvragen. Enkele animatoren komen dan enkele uren ‘mee-spelen’ en/of enkele activiteiten doen met de kinderen. Vraag animatie aan in deze periodes:
  • 17 tot 20 juli
  • 24 tot 28 juli
  • 31 juli tot 4 augustus
 • De stuurgroep 'speelstraten' (Jeugd, politie, Beheer Openbaar Domein) geeft advies en onderzoekt of een speelstraat wel praktisch mogelijk is.
 • Het college van burgemeester en schepenen beslist welke straten in aanmerking komen.
 • Bij goedkeuring, vraag je het akkoord van je buren. 
 • Als 70% van de straat akkoord is, krijg je definitieve goedkeuring van het college.
 • Richt je speelstraat in tijdens de periode die je aangevraagd hebt. Wij zorgen voor het nodige materiaal.

Bedrag

Gratis

Regelgeving

Wetgeving: koninklijk besluit van 1 december 1975 (politie van het wegverkeer en gebruik van de openbare weg). Specifiek gaat het om titel 2: regels voor het gebruik van de openbare weg, artikel 22septies: verkeer in speelstraten.

Meer info

Peters en meters

Dit zijn meestal de aanvragers, zij houden een oogje in het zeil en zorgen voor een vlot verloop. Zij zijn ook het aanspreekpunt voor de buurtbewoners.

 • Gemeente Evergem zorgt voor een verzekering voor de meters en peters (burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen)
 • Als de speelstraat ingericht is, plaatsen de meters en peters de signalisatie.