Speelstraat organiseren

In een speelstraat staan spelende kinderen voorop! Tijdens de speelstraat sluiten we de straat volledig of gedeeltelijk af voor het verkeer.

Spelende kinderen en voetgangers hebben in de speelstraat voorrang op alle andere weggebruikers:

 • Doorgaand gemotoriseerd verkeer (auto's, brommers,...) is verboden.
 • Wie in de straat woont of er een garage heeft, mag met zijn voertuig de straat in. Je moet wel stapvoets rijden!
 • Bewoners mogen parkeren in de speelstraat. We raden wel aan om buiten de afgesloten zone te parkeren. Zo krijgen de kinderen meer speelruimte.
 • Fietsers mogen door de straat, maar moeten goed opletten. Soms is het beter om even af te stappen.

Voorwaarden

Periode

Er zijn wel enkele beperkingen bij het organiseren van een speelstraat:

 • Enkel tijdens de zomervakantie
 • Niet 7 dagen op 7 en gedurende een ganse dag. Je moet minstens twee halve dagen per week vrijhouden voor onder andere de afvalophaling of andere leveranciers (bijvoorbeeld een winkel in je straat)
 • Niet voor een aaneensluitende periode van twee maanden. Je kiest wel zelf de periode: een hele maand, 2 weken in juli en 2 weken in augustus, een vaste dag in de week, ...

Is je straat wel geschikt?

Een speelstraat lukt niet in elke straat:

 • Het moet gaan om een woonstraat waar de maximumsnelheid niet hoger ligt dan 50km/uur
 • Het mag geen straat zijn voor (belangrijk) doorgaand verkeer. Denk bijvoorbeeld aan de bus
 • De omliggende straten moeten bereikbaar blijven

70% van de inwoners moet akkoord zijn

Het succes van een speelstraat hangt af van de medewerking van de inwoners. Je kan pas een speelstraat inrichten als 70% van de bewoners uit je straat akkoord gaat met het idee. Goed afspreken op welke dagen en uren de speelstraat doorgaat kan hierbij heel belangrijk zijn. Heb je een handelaar of zelfstandige in de straat? Spreek dan extra goed af met hen, dat de speelstraat hun dagelijks werk niet hindert. Wil je de aanvraag extra sterk maken, beperk je rondvraag dan niet tot je eigen straat, maar neem ook enkele omliggende straten mee in je verhaal. Een goede speelstraat kan een leuke meerwaarde zijn voor de hele buurt!

Peters en meters

Per speelstraat duiden we enkele peters en meters aan. Dit zijn meestal de aanvragers. Met deze peters en meters maken we enkele afspraken.

 • Afsprakennota
  In deze nota zetten we kort de afspraken voor de speelstraat. We duiden hierin ook de peters en meters aan. Zij zijn de verantwoordelijken én dus het aanspreekpunt van de speelstraat. Zij houden de speelstraat in de gaten en zorgen ervoor dat alles vlot verloopt.
 • Verzekering
  Het gemeentebestuur zorgt voor een verzekering voor de meters en peters van de speelstraat. Deze verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen
 • Hekkens plaatsen
  Om de speelstraat af te sluiten zetten de peters en meters dagelijks een hekken. Op dit hekken staat een verbodsbord (verboden toegang) en de vermelding 'speelstraat'. Op die manier ziet iedereen dat er een speelstraat is 

Opgelet!
Afhankelijk van de coronamaatregelen die nog van kracht zijn moet je misschien goede afspraken maken om contacten wat te vermijden. Denk hier goed over na!

Procedure

Om van je straat een speelstraat te maken, moet je een aantal stappen doorlopen:

 1. Je stelt je straat kandidaat bij de dienst jeugd. Hiervoor hebben we een formulier. Dit jaar kan je uitzonderlijk een speelstraat aanvragen tot ten laatste 3 weken voor de start van de speelstraat!Voor een geldige aanvraag moet je minstens met drie gezinnen de aanvraag doen.
  Je neemt onderstaande zaken zeker op in de aanvraag:
  - omschrijving van de straat of het gedeelte van de straat dat je als speelstraat wil inrichten
  - periode, dagen en uren waarop je de speelstraat wil
 2. Een stuurgroep 'speelstraten' (dienst jeugd, politie, medewerkers dienst verkeer) geeft advies bij de aanvragen. Hierbij onderzoekt de stuurgroep of het organiseren van een speelstraat wel praktisch mogelijk is. Op basis van dit advies, beslist het college van burgemeester en schepenen welke aanvragen in aanmerking komen.
 3. Gaat het college akkoord, dan kan je verder aan de slag. Normaalgezien organiseer je hiervoor een handtekeningenactie bij de inwoners van de betrokken straat. Dit jaar helpen we jou hierbij met een digitaal alternatief. Wij brengen iedereen in de straat op de hoogte van de plannen (per brief). Bewoners kunnen via een digitaal formulier op onze website aangeven of ze akkoord gaan. De link naar het formulier krijgen ze in de brief.
  Minstens 70 procent van de bewoners van de volledige straat moet nog altijd akkoord gaan met de speelstraat.
 4. Gaat 70% van de buren akkoord, dan keurt het college de aanvraag definitief goed.
 5. Je richt de speelstraat in tijdens de goedgekeurde periode. De gemeentediensten zorgen hierbij voor het nodige materiaal.

Regelgeving

De achterliggende wetgeving voor speelstraten is het koninklijk besluit van 1 december 1975 (politie van het wegverkeer en gebruik van de openbare weg). Specifiek gaat het om titel 2: regels voor het gebruik van de openbare weg, artikel 22septies: verkeer in speelstraten.