Aanvragen bekers-medailles voor organisatoren van sportevenementen in Evergem

Evergemse verenigingen, clubs en scholen kunnen bij de sportdienst terecht voor bekers, trofeeën en medailles. Als deze voldoen aan een aantal voorwaarden, stelt de gemeente jaarlijks een bedrag ter beschikking voor bekers of medailles om uit te reiken bij sport- of andere manifestaties.

Voorwaarden

Onder Evergemse verenigingen verstaan we:

  • verenigingen die aangesloten zijn bij een door de gemeente erkende adviesraad
  • verenigingen van de gemeente die een bewijs hebben dat zij voldoen aan de voorwaarden om als stemgerechtigd lid tot erkende adviesraad te worden toegelaten
  • verenigingen aangesloten bij een door de gemeente erkende commissie of comité.
  • scholen en niet-commerciële instellingen van de gemeente.

Procedure

De bekers moeten minstens twee maanden voor de activiteit aangevraagd worden.

Bedrag

  • € 100 voor een activiteit op internationaal niveau
  • € 75 voor een activiteit op nationaal niveau
  • € 50 voor een activiteit op provinciaal niveau
  • € 37,50 voor een activiteit op gemeentelijk niveau
  • € 25 voor een activiteit op clubniveau