Akte van echtscheiding

Een huwelijk wordt ontbonden door een vonnis van de rechtbank. De echtscheiding wordt vervolgens overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de huwelijksplaats.

De akte van echtscheiding vermeldt:

 • de naam en voornamen van de personen die uit de echt gescheiden zijn
 • de gegevens van de (buitenlandse) beslissing (zoals voorzien in artikel 41, §1 BW).

Onder bepaalde voorwaarden kan je een afschrift of een uittreksel van de akte van echtscheiding aanvragen:

 • Een afschrift vermeldt de oorspronkelijke gegevens van de akte en de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft.
 • Een uittreksel vermeldt daarentegen enkel de actuele gegevens van de akte, zonder vermelding van de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft. Op een uittreksel is dus enkel de huidige toestand van de gegevens zichtbaar.

Voorwaarden

Wie kan een akte van echtscheiding aanvragen?

 • betrokkene zelf (jezelf en je ex-partner)
 • de echtgenoot, overlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende
 • je wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder, voogd, bewindvoerder)
 • bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken)
 • je erfgenamen
 • bijzonder gemachtigden zoals een notaris of een advocaat

Uitzondering: als de akte ouder dan 75 jaar is, kan iedereen een afschrift of uittreksel aanvragen

Procedure

Je kan een afschrift of een uittreksel van je echtscheidingsakte aanvragen in je woonplaats of in de plaats waar je echtscheiding werd overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand (dat is de plaats waar het huwelijk voltrokken werd).

 

Dit kan:

-  persoonlijk aan het loket Burgerzaken - Burgerlijke stand

via onze website www.Evergem.be

Geef 'akte van echtscheiding' in in de zoekbalk. Klik op het onderwerp. Op de informatiepagina heb je bovenaan een knop 'ik wil een uittreksel aanvragen'. Op die manier kan je je aanvraag digitaal doen. Je kan je aanmelden met je Eid, kaartlezer en pincode of met de it's me app. 

Als je niet beschikt over deze mogelijkheden kan je ook manueel je persoonlijke gegevens invullen. Bij deze laatste mogelijkheid krijg je het gevraagde document met de post in plaats van digitaal.

 

Sinds 31 maart 2019 worden alle akten van de burgerlijke stand uitsluitend digitaal geregistreerd. Dateert je akte van voor die datum, dan is die misschien nog niet meteen in digitale vorm beschikbaar. Sommige gemeenten digitaliseren oude archieven naarmate afschriften of uittreksels worden opgevraagd of naarmate wijzigingen worden aangebracht.

 

Bedrag

Gratis.

Wat meebrengen

 • je identiteitskaart. 
 • Indien je voor iemand anders een akte aanvraagt, heb je een volmacht nodig, samen met de identiteitskaart van betrokkene.