Sociaal tarief voor maaltijden, studie en middagtoezicht op een Evergemse basisschool

Zit je gezin in een financieel moeilijke situatie? Dan kan je een aangepast tarief krijgen voor de maaltijden, de studie en het middagtoezicht op een Evergemse basisschool. 

Voorwaarden

Je voldoet als ouder aan één van deze voorwaarden:

 • Je krijgt een leefloon

 • Je hebt een 'groeipakket met recht op sociale toeslag'

 • Je bent in begeleiding bij een schuldbemiddelaar of je hebt een collectieve schuldenregeling

 • Je krijgt een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering

Bewijsstukken

De school heeft één van deze documenten nodig:

 • Een attest van Welzijn

 • Een bewijs van het 'groeipakket met recht op sociale toeslag'

 • Een attest van de schuldbemiddelaar en/of de persoon die instaat voor de collectieve schuldenregeling

 • Een attest van de mutualiteit, waaruit een verhoogde tegemoetkoming blijkt

Bedrag

Je betaalt 40% van het standaardtarief. De kostprijs varieert per school.

Meer info

 • Je krijgt enkel een sociaal tarief als de school het juiste document heeft.
 • Op het document staat meestal een einddatum. Het sociaal tarief stopt na die datum. Je betaalt dan het basistarief. Staat er geen einddatum op het document? Dan is het sociaal tarief één jaar geldig.
 • Je kan de duur verlengen, maar dan heb je een nieuw document nodig.
 • Heb je geen recht meer op een sociaal tarief? Dan moet je dit melden aan de school.