Aangifte van verhuis naar het buitenland

Als je naar het buitenland verhuist, moet je dit melden aan de gemeente waar je nu nog ingeschreven bent.

Voorwaarden

Om je naar het buitenland te kunnen afschrijven, moet je effectief naar het buitenland verhuizen en je daar inschrijven.

Procedure

Je doet de aangifte best niet te lang op voorhand en ten laatste de dag voor je vertrek.

Door wie?

  • Bij voorkeur komt iedereen die verhuist mee om de aangifte te doen.
    Dan worden de identiteitskaarten meteen aangepast.
  • Door de referentiepersoon (gezinshoofd), voor een adreswijziging voor het hele gezin. 
  • Een minderjarige moet verzegeld zijn een ouder of iemand die de ouderlijke macht uitoefent.
    Voor verhuis van minderjarigen naar het buitenland kan een bijkomend onderzoek nodig zijn.

Vervolg

Na de registratie ontvang je een 'bewijs van afschrijving naar het buitenland' (model 8). Dit model 8 heb je nodig om je in te schrijven op je nieuwe adres.

Dit document heb je ook nodig voor je registratie bij de Belgische Ambassade in het buitenland.

We raden aan om je bij aankomst zo snel mogelijk te registreren bij de Belgische Ambassade van je nieuwe woonplaats. 

Bedrag

Gratis

Wat meebrengen

  • je adres in het buitenland
  • de identiteitskaart(en) van iedereen die mee verhuist, samen met de pin- en pukcode

Meer info

Je kan deze aangifte niet online doen.