Aangifte van adreswijziging

Als je verhuist, moet je je nieuwe adres binnen de 8 werkdagen aangeven bij je nieuwe stad of gemeente. Maar ook als je binnen dezelfde gemeente verhuist, moet je dit aangeven.

Voorwaarden

 • Je kan de verhuis pas aangeven als je effectief verhuisd bent.

 • Je beschikt over een geldig elektronische identiteitskaart.

Bewijsstukken

 • Je elektronische identiteitskaart met pincode.

Domicilie voor minderjarigen

Vermeld bij de verhuis van minderjarigen zeker of er een rechterlijke beslissing, notariële akte of onderlinge overeenkomst tussen beide ouders is met betrekking tot het domicilieadres van de minderjarige(n), bv. gelijkmatig verdeelde huisvesting, verblijfsco-ouderschap, plaatsing bij één van de ouders, … . Bij de melding van de verhuis moeten bijkomende documenten worden meegebracht (indien van toepassing):

 • het wederzijds akkoord van de ouders

 • de gerechtelijke beslissing

 • de notariële akte.

Procedure

Je moet de adreswijziging melden aan de gemeente waar het nieuwe adres gelegen is:

 • Je kan de adreswijziging online melden via het digitaal loket van uw (nieuwe) gemeente.

 • Je komt langs op afspraak.

 • Om de adreswijziging voor het hele gezin door te geven, volstaat het dat één van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet.

Als een niet-ontvoogde minderjarige de verblijfplaats van zijn ouders verlaat om zijn hoofdverblijf elders te vestigen, moet hij vergezeld zijn door iemand die het ouderlijke gezag uitoefent.

Controle van domicilie en aanpassing identiteitsdocumenten

 • Na de aangifte controleert een wijkagent of een bevoegde ambtenaar of je werkelijk op het aangegeven adres je hoofdverblijfplaats hebt.

 • Na deze controle word je ingeschreven op je nieuwe adres en word je uitgenodigd om je identiteitskaart op het gemeentehuis te laten aanpassen. Hiervoor heb je je elektronische identiteitskaart met pincode nodig.

 • Maak een afspraak voor het aanpassen van de identiteitskaart, online of telefonisch.

Vanaf het moment dat je identiteitskaart aangepast is, kan je alle andere instanties van je adresverandering op de hoogte brengen. Overheidsinstellingen worden automatisch op de hoogte gebracht van de adreswijziging.

Inschrijvingsbewijs van voertuigen

De adreswijziging moet niet langer aangebracht worden op het inschrijvingsbewijs van je voertuig(en). Het kentekenbewijs zal enkel nog het adres vermelden dat geldig was op het moment van uitgifte.

Bedrag

Gratis

Uitzonderingen

Woonde je nog nooit in België?

Als je niet de Belgische nationaliteit hebt en het je eerste verhuis naar een Belgische gemeente is,

neem dan eerst telefonisch contact op via 09 216 05 00 en vraag naar het team migratie.