Aangifte van een adreswijziging in of naar Evergem

Als je verhuist, moet je je nieuwe adres binnen de 8 werkdagen aangeven bij de dienst Burgerzaken van je nieuwe gemeente. Ook als je binnen Evergem verhuist, moet je dit aangeven.

 

 

Voorwaarden

Je kan pas je aangifte van adreswijziging doorgeven als je effectief verhuisd bent.

Je moet dit wel doen binnen de acht dagen nadat je bent verhuisd.

Procedure

Aangifte van adreswijziging naar Evergem en binnen Evergem

De aangifte van een adreswijziging kan op verschillende manieren:

  • persoonlijk aan het loket

Indien meerdere personen of een volledig gezin verhuizen, kan de aangifte gedaan worden door één van de meerderjarigen, in principe moet dit door de referentiepersoon van het gezin.

  • via onze website www.Evergem.be

Geef 'adreswijziging' in in de zoekbalk. Onderdaan de tekst vind je de link om de adreswijziging online door te geven. Vergeet niet om de gegevens in te vullen van alle gezinsleden die ook verhuizen.

Om de adreswijziging te kunnen doorgeven heb je je eigen rijksregisternummer nodig en dat van de andere personen die mee verhuizen.

 

Een (niet-ontvoogde) minderjarige kan zijn/haar adreswijziging niet alleen doorgeven aan het loket. De aanwezigheid van iemand die het ouderlijke gezag uitoefent is vereist.

 

Controle van domicilie en aanpassing identiteitsdocumenten

Na de aangifte van adreswijziging controleert een wijkinspecteur of je werkelijk je hoofdverblijf hebt op het aangegeven adres.

Na deze controle schrijft de dienst Burgerzaken je in op het nieuwe adres.

Je ontvangt een brief van de dienst Burgerzaken waarin je wordt uitgenodigd om je identiteitskaart  te laten aanpassen. Je hebt hiervoor je identiteitskaart en de pincode nodig.

 

Inschrijvingsbewijs van voertuigen

Het inschrijvingsbewijs van de wagen wordt niet langer aangepast. De DIV databank wordt automatisch op de hoogte gebracht. Het papieren kentekenbewijs blijft dus het adres vermelden dat geldig was op moment van uitgifte.

 

 

Bedrag

De aangifte van adreswijziging is gratis.

De aanpassing van je persoonlijke gegevens op je identiteitskaart na je verhuis is ook gratis.

Wat meebrengen

Je identiteitskaart (met pincode).

Als je aangifte komt doen voor meerdere personen die niet mee kunnen komen om de aangifte te doen, heb je ook hun identiteitskaart(en) nodig.