Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan (GNOP)

Evergem heeft een Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan (GNOP). Daarin werden de gebieden waar de natuur nog in zijn volle rijkdom aanwezig in kaart gebracht. Ook de wijken en landerijen waar de natuur bedreigd wordt of verziekt is, staan er opgetekend.

Op basis van het geactualiseerde GNOP werd een actieprogramma opgesteld: onder andere om plant- en bloemrijke bermen te bevorderen, om te waken over de keuze van bermbeplantingen, om de inventarisatiegegevens van het GNOP permanent bij te houden en om langs belangrijke wegen lijnbeplanting te realiseren.

Ook de subsidieregeling voor het aanplanten en onderhouden van kleine landschapselementen is een actie binnen het GNOP. 

Kiekebossen

Het natuurgebied Kiekebossen is een erkend als privaat natuurgebied met een totale oppervlakte van 25, 1 hectare.

De gemeente Evergem doet, in het kader van het GNOP en in samenwerking met de Vlaamse overheid, haar duit in het zakje om dit prachtig stuk natuur te behouden en te onderhouden. Natuurpunt staat in voor het beheer van het natuurgebied.

 

Downloads