Klimaatactieplan Evergem

In mei 2017 ondertekende de burgemeester het Europese Burgemeestersconvenant. Daarmee engageert Evergem zich om minstens 40% minder CO2 uit te stoten tegen 2030. De gemeenteraad keurde een ‘adaptatieplan’ goed, een onderdeel van het klimaatplan, met concrete acties.

In 2011 was er een 0-meting. Evergem engageert zich om het op haar grondgebied in 2030 beter te doen:

  • Mitigatie: 40% minder CO2 uitstoot (ten opzichte van 2011)
  • Adaptatie: het grondgebied weerbaar maken tegen de klimaatverandering en de negatieve gevolgen van de klimaatverandering een halt toeroepen

Beide luiken ‘mitigatie’ en ‘adaptatie’ zijn vervat in het klimaatplan. Het deel over mitigatie keurde de gemeenteraad reeds goed in mei 2018. Dit deel bevat acties in diverse sectoren om duurzamer om te springen met energie.

De gemeenteraad van 25 april 2019 keurde het tweede luik goed: het klimaatadaptatieplan.

Met behulp van de provincie Oost-Vlaanderen, het bureau ‘Zero Emission Solutions’ en 'Sumaqua' en enkele geëngageerde burgers maakte Evergem een energie- en klimaatactieplan op. In dit plan staan haalbare en concrete doelstellingen rond mobiliteit, wonen, handel en economie, ruimtelijke ordening, gemeentelijke gebouwen, aankopen en communicatie en maatregelen om ons weerbaar te maken tegen de effecten van de klimaatverandering.