Klimaatactieplan Evergem

Het gemeentebestuur engageert zich om in Evergem de CO2-uitstoot met 40 procent te verminderen tegen 2030 (ten opzicht van 2011). De burgemeester ondertekende hiervoor in mei 2017 een Europese overeenkomst: ‘het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie’.

 

Met behulp van de provincie Oost-Vlaanderen, het bureau ‘Zero Emission Solutions’ en enkele geëngageerde burgers maakte Evergem een energie en klimaatactieplan op. In dit plan staan haalbare en concrete doelstellingen rond mobiliteit, wonen, handel en economie, ruimtelijke ordening, gemeentelijke gebouwen, aankopen en communicatie.