Fietsveilig Evergem

We nemen heel wat initiatieven om meer mensen op de fiets te krijgen. In de dorpskernen is fietsen de meest wenselijke manier voor korte verplaatsingen naar de winkel en naar school. We willen de dorpskernen zoveel mogelijk vrijwaren van doorgaand autoverkeer dat er geen bestemming heeft. Het verkeer moet er aan een gepaste (lage) snelheid passeren en ruimte geven aan de fietsers, zodat fietsers en voetgangers veiliger hun bestemming kunnen bereiken.

We voeren enkele ingrepen uit, als voorbereiding op de extra verkeersdrukte die de ombouw van de R4 met zich meebrengt.

Fietssnelwegen

F40: Grote Fietsring Gent

Bij de ombouw van de R4-West wordt de fietssnelweg F40 (Grote fietsring Gent) verder uitgebouwd. De bestaande parallelweg aan de westzijde van de R4 maakt onderdeel uit van deze fietssnelweg. Deze parallelweg wordt, net als de R4 zelf, conflictvrij gemaakt ter hoogte van enkele belangrijke kruispunten. Op die manier kan je van Ter Looverendreef in Zelzate tot in Vinderhoute fietsen zonder een auto tegen te komen.

 • de fietssnelweg gaat onder de Pastorijstraat, Elslo en Langerbrugsestraat door
 • de fietssnelweg gaat over de N456 (Evergemsesteenweg) en over de tramlijn

F42: Gent - Brugge

Een tweede fietssnelweg door Evergem is de F42 (Gent-Brugge). Die zal over de R4 gaan met een nieuwe fietsbrug aan het Brico-kruispunt (naast de spoorlijn). Deze brug van de fietssnelweg wordt in een van de eerste fasen van de ombouw van de R4 aangelegd. De brug landt aan de Spesbroekstraat in Wondelgem. Daar kan je zowel naar de Zeeschipstraat (om Meulestedebrug of Wiedauwkaai te bereiken) of naar de Evergemsesteenweg om naar het centrum van Wondelgem te rijden.

Deeltraject 1: fietsbrug over de Ringvaart

Op hetzelfde traject van de fietssnelweg F42 Gent-Eeklo-Brugge bouwt De Vlaamse Waterweg een nieuwe fietsbrug over de Ringvaart (en de parallelle wegen en spoorlijnen en over de Kale). Deze fietsbrug begint aan de toegangsdreef tussen Christoffelweg en de scholengroep aan het kasteel het Vurstjen en sluit naadloos aan op de fietsbrug over de R4.

De Vlaamse Waterweg betaalt 60 %, Provincie Oost-Vlaanderen (20%), Stad Gent (10%) en Gemeente Evergem (10%). Gent en Evergem stellen de gronden ter beschikking voor de aanleg.

 • De brug over de Ringvaart is aanbesteed. Voor de uitvoering (timing), moeten we wachten op richtlijnen in het PFOS/PFAS-dossier.
  Ter hoogte van de Ringvaart (kant Gent) werd PFAS-vervuiling vastgesteld in de bodem.
 • Het voorontwerp en plan van grondverwerving zijn klaar voor deel tussen station Evergem en Wurmstraat (Sleidinge).

Deeltraject 2: tussen Vurstjen en station Evergem

De Provincie Oost-Vlaanderen ontwerpt en financiert het aansluitende deel van de fietssnelweg tot aan het Stationsplein. Gemeente Evergem verwierf de gronden en stelde ze ter beschikking voor dit traject. Dit is afgewerkt en werd officieel geopend op maandag 4 december 2023.

Deeltraject 3: tussen station Evergem en Wurmstraat

 • Aan Evergem-station loopt de fietssnelweg door de stationspleinomgeving. Veilige wandelroutes naar het station zijn hier belangrijk.
 • Er komt een fietsstraat achter de woningen van de Hekstraat.
 • Over de Schoonstraat komt er een fietsbrug.
 • Net voorbij de Schoonstraat komt er een tunnel onder de sporen.
 • Daarna fiets je aan de andere kant van de spoorweg (ongeveer 2.700 meter). We werken hiervoor goed samen met spoorbeheerder Infrabel.
 • Tot slot vervangen we de huidige overweg aan het Kromveldstraatje door een nieuwe verbinding tussen het Kromveldstraatje en het wandelgebied tussen Sleidinge en Belzele.

De gemeente maakte het ontwerp op voor het volgende deeltraject van de F42 tussen Evergem-station en Sleidinge (Wurmstraat, 2,7 km). De grondverwervingen zijn lopende en de omgevingsvergunningsaanvraag wordt in maart 2024 ingediend. In het najaar van 2024 start dan de bouw van de fietssnelweg richting Sleidinge.

ALLE INFO OP FIETSSNELWEGEN.BE


Fietstunnel onder Christoffelweg

Er komt een fietstunnel vanaf het kruispunt Eindeken/Achterstege, om veilig vanuit Evergem-Centrum naar de F42 te rijden. De gemeente stelde hiervoor een ontwerper aan en zal met een aannemer instaan voor de uitvoering van de werken. Het overgrote deel van de werken wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid (omdat de tunnel onder een gewestweg door gaat).

De omgevingsvergunning werd aangevraagd, de start is midden 2024 voorzien.


Eenrichtingsverkeer Achterstege

De Achterstege wordt heringericht met eenrichtingsverkeer en fietssuggestiestroken. Die werken kunnen nog niet starten, eerst moet de onderliggende riolering vervangen worden.

 • Verkeer naar Gent zal moeten omrijden. Verkeer vanuit Gent richting Kapellestraat kan wel door de straat.
 • Fietsers kunnen in beide richtingen door de straat rijden.

Kruispunt Langerbrugsestraat fietsvriendelijker gemaakt

 • De Watergroep vernieuwde de waterleiding tijdens deze wegenwerken. 
 • De voetpaden werden breder gemaakt.
 • Parkeerplaatsen zijn nu enkel aan kant van de onpare huisnummers.
 • Er kwam een zone voor laden en lossen ter hoogte van Slagerij Van De Velde.
 • Er zijn fietssuggestiestroken vanaf het dubbele richtingsfietspad, tot aan de Kapellestraat.

Fietssuggestiestroken

Er zijn fietssuggestiestroken in de volgende straten:

 • Achterstege (nog te realiseren bij de herinrichting)
 • Hofbilkstraat
 • Kapellestraat
 • Langerbrugsestraat (tussen Kapellestraat en Dotterbloemstraat)

Dit zijn onderdelen van het BFF (Bovenlokaal functioneel fietsnetwerk) binnen een zone dertig, met gemengd verkeer en in de schoolomgevingen.
Omdat in de echte dorpskernen een gemengd verkeer de normale zaak is, willen we de plaats van de fietser meer in beeld brengen met fietssuggestiestroken.
Aan andere schoolomgevingen op BFF-routes komen ook fietssuggestiestroken.


Wil je op de hoogte blijven van deze werken?
Schrijf je dan in op de nieuwsbrief @Fietsveilg EvergemIK WIL EEN MEDEWERKER SPREKEN