Trage wegen

Trage wegen zijn verbindingswegen voor niet-gemotoriseerd verkeer. Dat zijn veldwegen, voetwegen en kerkwegels waar je kan wandelen, fietsen en joggen. Het zijn veilige wegen voor schoolgaand verkeer en voor korte verplaatsingen naar de winkel of naar het werk.

Het gemeentebestuur werkt dit trage wegennetwerk uit samen met Trage Wegen vzw en een groep vrijwilligers die zich verenigd hebben in het Evergems Forum van de Trage Weg. 

TRAGE WEGEN OP KAART

Deze trage wegen staan nog op de planning

  • Belzeelsdreefken
  • Eekskenmolenbeek van Houtkant naar Lovendonk
  • Hollebeekstraatje
  • Kasteeldomein van Wippelgem - wegel naar school
  • Kromveldstraatje - wegel naar de fietssnelweg
  • Steertestraatje