Trage wegen

Trage wegen zijn verbindingswegen voor niet-gemotoriseerd verkeer. Dat zijn veldwegen, voetwegen en kerkwegels waar je kan wandelen, fietsen en joggen. Het zijn veilige wegen voor schoolgaand verkeer en voor korte verplaatsingen naar de winkel of naar het werk.

Het gemeentebestuur werkt dit trage wegennetwerk uit samen met Trage Wegen vzw en een groep vrijwilligers die zich verenigd hebben in het Evergems Forum van de Trage Weg. 

TOON DE TRAGE WEGEN OP KAART

Op de planning

  • Vossenstraetje: van de Reibroekstraat naar de Droogte

Fietsen en wandelen

Evergem telt een heleboel fiets- en zes wandelroutes. Die routes vind je hier.