Naam, logo, vlag en wapenschild

De naam

De benaming Evergem vind je voor het eerst terug in documenten uit de vroege Middeleeuwen, op een bezitsoorkonde uit het jaar 966. Daarin wordt ‘Evergehem’ vermeld. De naam verwijst naar de Frankische krijgsman Ever die zich in deze streek rond de rivier de Kale kwam vestigen. Evergehem betekent 'heem (woonplaats) van Ever'. 

  • Belzele: een witte (balu) hoeve (sala, zele).
  • Doornzele: een Frankische hoeve in een doornige streek.
  • Ertvelde: hier woonde ooit de familie Arte-velde. Het eerste deel van het woord is onbekend, het tweede deel betekent 'woeste grond'.
  • Kluizen: een 'kluis' (clusa) is een verblijfplaats waar monniken in afzondering kunnen leven. Hier stond ooit het 'Hof van Cluysen'.
  • Langerbrugge-Kerkbrugge: komt van 'Lange brug' en 'Kerkbrug'. De eerste brug liep de oude Moerlede (het huidige kanaal), de tweede over de Schipgracht.
  • Sleidinge: komt van het Germaanse woord 'slaido' wat 'glibberige plaats' betekent.
  • Wippelgem: woonplaats van Wippel. Wippel (Wippa) is een koosnaam voor Wigebert of Wigbald.

 

Het logo

Het logo van de gemeente Evergem is, zowel qua vorm als qua stijl uit verschillende facetten opgebouwd die het harmonieus samengaan van traditie en vernieuwing symboliseren en benadrukken.

Het kasteel (nu Administratief Centrum Evergem), waar sinds 1994 het administratief personeel is gecentraliseerd, staat symbool voor de eenheid van de negen Evergemse kerkdorpen.

De geschetste letter ‘E’ drukt door zijn ritme en dynamiek vernieuwing en ambitie uit. De vloeiende lijnvorm geeft tevens de indruk van ruimte, weidsheid, openheid, voortdurende beweging, horizon ... begrippen die passen in een modern en dynamisch gemeentebeleid.

 

De vlag

De vlag van Evergem beeldt een everzwijn van sabel (= zwart) af op een veld van goud.

Uiteraard is hierbij de betekenis van het woorddeel 'ever', etymologisch 'de Frankische krijgsman Ever', totaal verbasterd. Het everzwijn is zowat de mascotte van de gemeente.

Op heel wat plaatsen in Evergem kan je een symbool van het everzwijn spotten. Staat er al een miniatuurtje voor jouw deur?

 

Het wapenschild

Het gemeentewapen bestaat uit vier delen of kwartieren:

1. In het kwartier rechts is een everzwijn afgebeeld (= Evergem).

2. Het deel ernaast vertoont drie kronen van gebladerte, het wapen van de familie van Artevelde (= Ertvelde).

3. Onderaan aast een pelikaan zijn drie jongen, het wapen van Kluizen (vóór 1964, toen het nog autonoom was).

4. De leeuw in het vierde kwartier duidt vanzelfsprekend op het Graafschap Vlaanderen.