TelefoonSTER

Nood aan een babbel? 
De TelefoonSTER biedt een luisterend oor.

Voel je je eenzaam? Wil je graag even je verhaal kwijt? Kijk je er naar uit om eens met iemand te kunnen praten? Heb je nood aan een luisterend oor?

Neem dan contact op met de TelefoonSTER. Je hoeft niet bang te zijn, de vrijwilligers weten hoe ze het ijs moeten breken. Dankzij jouw telefoonSTER komt het gesprek wel op gang.

Vraag je gesprek aan

IK WIL PRATEN MET EEN TELEFOONSTER

  • Een medewerker van de TelefoonSTER neemt contact op om je vraag te bespreken en geeft informatie over de dienstverlening.
  • Je wordt op regelmatige tijdstippen opgebeld, je kiest zelf hoeveel: wekelijks, maandelijks
  • Onze vrijwilligers gaan vertrouwelijk om met informatie. Zij respecteren het beroepsgeheim.
  • Je kan zelf bepalen wanneer je deze dienstverlening wil stopzetten.

Prijs

  • Gratis 
  • De vrijwilliger belt jou op. Je hoeft dus geen telefoonkosten te betalen.

Telefoonster worden

Ben je sociaal, meelevend en heb je een luisterend oor? Wil jij graag mensen opbellen die geïsoleerd geraken? Dan word jij misschien wel onze nieuwe telefoonSTER.

IK BEN KANDIDAAT TELEFOONSTER

Een babbel kan veel deugd doen, zeker voor wie niet veel mensen hoort of ziet. Als je je opgeeft als kandidaat, volgt er een intakegesprek met de coördinator. Als jij een geschikte STER bent, dan krijg je de nodige informatie en begeleiding vanuit de Sociale Dienst.

  • Je staat er niet alleen voor en er worden ook geen onmogelijke dingen van jou verwacht.
  • Je wordt voldoende begeleid en er is regelmatig een evaluatiemoment met alle bellers.
  • Je bepaalt zelf, in overleg met je gesprekspartner hoeveel keer en op welke tijdstippen je hem of haar belt.
  • Als vrijwilliger is het de bedoeling dat je vooral luistert naar je gesprekspartner. Als je voelt dat er nood is aan gespecialiseerde hulp, dan kan je doorverwijzen.