Raad voor maatschappelijk welzijn

De raad voor maatschappelijk welzijn van Evergem telt 33 leden, waaronder de burgemeester en 7 schepenen. Een schepen is ook voorzitter van het bijzonder comité sociale dienst. De algemeen directeur staat de raad bij.

De raad bepaalt het beleid van team Welzijn (het vroegere OCMW of de Sociale Dienst). De raad kan bijvoorbeeld reglementen vaststellen over de maatschappelijke dienstverlening en steun.

De raad voor maatschappelijk welzijn vergadert maandelijks in de raadzaal van Administratief Centrum Evergem. De vergaderingen zijn steeds openbaar, behalve wanneer de besprekingen de persoonlijke levenssfeer raken, de openbare orde in het gedrang komt of er ernstige bezwaren zijn tegen de openbaarheid van de vergaderingen. Dan zal de raad verder vergaderen in besloten zitting.

Beluister de geluidsopnames

Agenda & verslagen