Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Sinds januari 2019 zijn alle gemeenteraadsleden ook OCMW-raadslid. De gemeente-/OCMW-raad van Evergem telt 33 leden, waaronder de burgemeester en 7 schepenen. Een van de 7 schepenen is ook voorzitter van het bijzonder comité Sociale Dienst. De algemeen directeur staat de OCMW-raad bij.

De OCMW-raad (Raad voor Maatschappelijk Welzijn) bepaalt het beleid van het OCMW. De raad kan daartoe bijvoorbeeld reglementen vaststellen over de maatschappelijke dienstverlening en steun.

De OCMW-raad vergadert maandelijks in de raadzaal van het Administratief Centrum Evergem. De vergaderingen zijn steeds openbaar, behalve wanneer de besprekingen de persoonlijke levenssfeer raken, de openbare orde in het gedrang komt of er ernstige bezwaren zijn tegen de openbaarheid van de vergaderingen. Dan zal de OCMW-raad verder vergaderen in besloten zitting.

Beluister de geluidsopnames

Agenda & verslagen