Gezinszorg

Gezinnen of alleenstaanden die omwille van geestelijke en/of lichamelijke ongeschiktheid of wegens bijzondere sociale omstandigheden hun huishoudelijke taken niet kunnen uitvoeren, kunnen beroep doen op gezins- en bejaardenhulp.

Voor wie?

Wie door ziekte, ouderdom, een mentale of fysieke beperking hulp nodig heeft, kan rekenen op ondersteuning van gezinszorg. De verzorgenden luisteren naar je noden en passen hulp toe op je wensen. Ze helpen je bij je persoonlijke verzorging en het huishouden in je vertrouwde omgeving.
Je doet beroep op de dienst zolang dit nodig is.

Voorwaarden

De duur en de aard van de hulp is afhankelijk van de noden en de behoeften van de hulpvragers.

Procedure

Gezinszorg en aanvullende thuiszorg kan je aanvragen bij Zorgbedrijf Meetjesland.

Bedrag

Je betaalt per uur. Het juiste bedrag hangt af van je inkomen.