Gezinszorg

Gezinnen of alleenstaanden die omwille van geestelijke en/of lichamelijke ongeschiktheid of wegens bijzondere sociale omstandigheden hun huishoudelijke taken niet kunnen uitvoeren, kunnen beroep doen op gezins- en bejaardenhulp.

Voorwaarden

De duur en de aard van de hulp is afhankelijk van de noden en de behoeften van de hulpvragers.

Procedure

Gezinszorg en aanvullende thuiszorg kan je aanvragen bij Zorgbedrijf Meetjesland.

Bedrag

Kost

U betaalt per uur. Het juiste bedrag hangt af van uw inkomen.