Laatste wilsbeschikking

In uw laatst wilsbeschikking bepaalt u wat er met uw lichaam gebeurt na uw overlijden.

 • traditionele begrafenis of een crematie
 • volgens welke levensbeschouwing vindt de uitvaartplechtigheid plaats
 • in welke gemeente wil u uw laatste rustplaats (enkel binnen het Vlaams Gewest)
 • met of zonder uitvaartcontract

Begraving of crematie

U kiest voor begraving of crematie. Bij crematie heeft u ook de keuze

 • begraving van de as binnen een begraafplaats
 • bijzetting van de as in een urnenmuur (columbarium)
 • verstrooiing van de as
  • in een strooiweide op een begraafplaats
  • in de Belgische territoriale zee
 • begraving of verstrooiing van de as buiten de begraafplaats (kan enkel als de overledene dit schriftelijk heeft bepaald of op verzoek van de ouders of voogd van een minderjarige)
 • bewaring op een andere plaats dan de begraafplaats

Uitvaartritueel

 • katholieke godsdienst
 • protestantse godsdienst
 • anglicaanse godsdienst
 • orthodoxe godsdienst
 • joodse godsdienst
 • islamitische godsdienst
 • vrijzinnige levensovertuiging
 • neutraal filosofische overtuiging

Als u geen keuze van ritueel hebt aangeduid in uw laatste wilsbeschikking, wil dat niet zeggen dat u expliciet aangeeft dat u geen ritueel wenst. Als u geen ritueel wenst, maakt u best een aparte verklaring op bij een notaris.

Procedure

Als iemand overlijdt, gaat de gemeente na of er een laatste wilsbeschikking is en of die gerespecteerd wordt.

Opstellen

 • Maak een afspraak via de knop bovenaan of telefonisch via Evergem Info.
 • Geef een ondertekende en gedateerde verklaring af.
 • De verklaring wordt geregistreerd in het bevolkingsregister en u krijgt een ontvangstbewijs mee.

Wijzigen

 • Maak een afspraak via de knop bovenaan of telefonisch via Evergem Info.
 • Geef de wijzigingen door.
 • De aangepaste verklaring wordt geregistreerd in het bevolkingsregister en u krijgt een ontvangstbewijs mee.

Regelgeving

Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.

Meer info

Als u uw laatste wil geregistreerd hebt, kunt u dit laten opnemen op een persoonlijke LEIFkaart.