Aanpassingen aan het openbaar domein

Als u uw woning bouwt of verbouwt, kan het zijn dat er aanpassingen nodig zijn aan het voetpad of het fietspad, om uw woning of garage vlotter te bereiken. Deze aanpassingen aan het openbaar domein moet u aanvragen.

Voorbeelden van aanpassingen

  • oprit verharden
  • boordsteen aan het voetpad verlagen
  • verkeersbord of verlichtingspaal (ver)plaatsen

Procedure

  • dien je aanvraag in bij de gemeente

Bedrag

U betaalt de kostprijs van de uitgevoerde werken.