Begraafplaatsen - verwijderen grafzerk

Nabestaanden kunnen - op eigen verzoek - een grafmonument laten verwijderen op het graf van een overledene.

  • graf in volle grond
  • grafkelder 

Voorwaarden

Rechtstreekse nabestaanden dienen allen akkoord te zijn.

Procedure


 

Bedrag

  • 200 euro voor een monument op een graf in volle grond
  • 350 euro voor een monument op een grafkelder

Meer info

Na betaling van het verschuldigd bedrag, wordt de verwijdering opgenomen in de planning.
2 x per jaar worden de zerken verwijderd door externe firma.