Uittreksel uit het strafregister (vroeger: bewijs van goed gedrag en zeden)

Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document waarin de eventuele strafrechtelijke veroordelingen van een persoon vermeld worden. 

Het uittreksel vermeldt de effectief uitgesproken vonnissen die opgetekend staan in het strafregister.

Het uittreksel uit het strafregister vervangt het vroegere 'getuigschrift van goed zedelijk gedrag'.

 

Er zijn drie modellen:

  • Model 1 (art. 595) - algemeen model

Model 1 is het standaardgetuigschrift dat je kan aanvragen voor allerlei doeleinden. Openbare besturen, particulieren en privé-instellingen kunnen je een uittreksel uit het strafregister vragen wanneer  je een activiteit uitoefent waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden niet gereglementeerd zijn.

 

  • Model 1 (art. 596.1)

Dit is het model voor gereglementeerde activiteiten, maw activiteiten waarvan de toegang- of uitoefeningsvoorwaarden in een wet of verordening zijn bepaald.  Je kan dit model nodig hebben voor bv. veiligheidsberoepen, vervoer van personen of goederen, fiscale beroepen,...

 

  • Model 2 (art. 596.2) 

Dit model heb je nodig voor specifieke activiteiten met contacten met kinderen en jongeren, zoals opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.

 

Voorwaarden

Je moet je uittreksel aanvragen in de gemeente waar je ingeschreven bent in het bevolkingsregister.

 

Er zijn wel enkele uitzonderingen.

Je moet  het uittreksel aanvragen bij de dienst Centraal Strafregister van de Federale overheidsdienst Justitie:

  • als  je geen woon- of verblijfplaats (meer) hebt in België (geschrapt of naar het buitenland afgeschreven)
  • of in de hoedanigheid van rechtspersoon (zoals vennootschappen of vzw's).

Ook gerechtelijke instanties en bestuurlijke instanties moeten het uittreksel aanvragen bij het Centraal Strafregister.

In deze gevallen vraag je je uittreksel per mail aan naar strafregister@just.fgov.be

Procedure

 

Aanvraag

Wie

Iedereen die in Evergem woont (iedereen die ingeschreven is in Evergem)

 

Hoe

Je hebt verschillende mogelijkheden om  een uittreksel uit het strafregister aan te vragen:

  • Digitaal

Maak gebruik van de knop 'ik vraag een uittreksel uit het strafregister aan' bovenaan deze pagina.

Log in met  je kaartlezer, je Eid en pincode of met de it's me app.

Heb je geen kaartlezer of it's me app, dan kan je al je gegevens manueel ingeven.

Duid aan welk model je nodig hebt. Als je een model 1 wenst, krijg je het gewenste attest enkele ogenblikken later via een beveiligde link in je mailbox. Je kan het attest dan via deze link downloaden of afdrukken.

Heb je een model 2 (voor activiteiten met minderjarigen) nodig, dan kan de verwerkingstijd enkele werkdagen in beslag nemen omdat er bijkomende controles moeten gebeuren. Na verwerking krijg je een mail met een link waar je het gewenste attest kan downloaden of afdrukken.

Logde je in zonder Eid of zonder de it's me app, dan sturen we je het attest op naar je thuisadres.

 

  • Persoonlijk bij een medewerker van Evergem Info in het Administratief Centrum van Evergem

Breng je identiteitskaart en je pincode mee.

 

 

 

 

 

Bedrag

Een attest uit het strafregister is gratis.

Wat meebrengen

  • Kom  je het attest persoonlijk aanvragen, breng dan je identiteitskaart of verblijfskaart mee
  • Bij het afhalen van het attest heb je opnieuw je identiteitskaart of verblijfskaart nodig
  • Laat je je attest door iemand anders afhalen? Geeft dan een ondertekende volmacht mee met een kopie van je identiteitskaart. De volmachtdrager moet zelf ook zijn identiteitskaart meebrengen.