Na het evenement

Ook na een geslaagd evenement moet je nog enkele zaken in orde brengen.

 • Binnen de 24 uur ruim je de evenementen site op, met aandacht voor recyclage en je vooraf opgestelde afvalbeleid.
 • Verwijderen van aangebrachte promotie/publiciteit in de week na het evenement.
 • Eventuele schade opmeten en verzekering contacteren.
 • Materiaal terugbrengen
 • Financiën
 • Factuur van de security doorsturen (enkel voor jeugdfuiven)
 • Nagaan welke subsidie- en premieaanvraag je nog moet indienen
 • Medewerkers bedanken
 • Feedback aan sponsors verlenen
 • Evalueren van evenement: zijn de vooropgestelde doelstellingen behaald?
 • Maak een afspraak met een medewerker van Milieu (T 09 216 05 00) om de vuilniszakken op te halen