Na het evenement

Ook na een geslaagd evenement moet je nog enkele zaken in orde brengen.

  • Binnen de 24 uur ruim je de evenementen site op, met aandacht voor recyclage en je vooraf opgestelde afvalbeleid.
  • Verwijderen van aangebrachte promotie/publiciteit in de week na het evenement.
  • Eventuele schade opmeten en verzekering contacteren.
  • Materiaal terugbrengen
  • Financiën
  • Factuur van de security doorsturen (enkel voor jeugdfuiven)
  • Nagaan welke subsidie- en premieaanvraag je nog moet indienen
  • Medewerkers bedanken
  • Feedback aan sponsors verlenen
  • Evalueren van evenement: zijn de vooropgestelde doelstellingen behaald?