Onze toekomstvisie in het mobiliteitsplan

In het mobiliteitsplan is vastgelegd op welke manier de gemeente werkt aan duurzame mobiliteit. Het plan bestaat sinds 2002 en wordt regelmatig bijgestuurd.

In een samenleving is het niet eenvoudig om een compromis te vinden waar iedereen achter staat. We hebben allemaal onze eigen belangen en die verschillen van elkaar. In het mobiliteitsplan is er aandacht voor elk van die belangen.

Het mobiliteitsplan is de basis voor de uitwerking van het verkeersbeleid, met een toekomstvisie op lange termijn. In het plan staat onder meer beschreven welke wegen in aanmerking komen voor welk type verkeer (fietsers, voetgangers, auto's, vrachtwagens), welke snelheid meest aangewezen is en waar parkeerplaatsen moeten zijn. Er wordt van uit gegaan dat het verkeer zo lang mogelijk op de weg van hoogste categorie (bv. R4) blijft en pas een lokale weg gebruikt als er geen andere mogelijkheid is om de bestemming te bereiken.


3 profielen

Evergem heeft drie totaal verschillende profielen, met elk een eigen aanpak.

 1. het deel dat aansluit bij het Meetjesland, met een landelijk karakter
 2. het deel nabij Gent, met een sterk grootstedelijk karakter
 3. het deel nabij de Gentse Kanaalzone, een internationale verkeerspoort met veel industrie

 

STOP-principe

In het mobiliteitsplan wordt het STOP-principe gebruikt.1 krijgt de hoogste prioriteit, 4 de laagste.

 1. Stappen (voetgangers)
 2. Trappen (fietsers)
 3. Openbaar vervoer
 4. Privévervoer


5 doelstellingen

Met het STOP-principe als uitgangspunt, wordt tegelijk rekening gehouden met vijf doelstellingen:

 1. bereikbaarheid
 2. leefbaarheid
 3. milieuschade beperken
 4. toegankelijkheid
 5. verkeersveiligheid

 

6 thema’s

Er zijn 6 thema's die meer uitgewerkt worden:

 • Voetgangersinfrastructuur
  Waar zijn voetpaden wel / niet nodig? Waar moet er een voetpad aan beide kanten van de weg?
 • Fietsbeleid
  Er is een fietsnetwerk dat rekening houdt met woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer. Druk bezochte bestemmingen worden zo veilig mogelijk met elkaar verbonden.
 • Openbaar vervoer
  Omdat collectief vervoer duurzamer en milieuvriendelijker is dan individuele auto-verplaatsingen, wordt het openbaar vervoer aantrekkelijker gemaakt en waar mogelijk uitgebreid. De gemeente betaalt een deel van jouw abonnementskosten, er zijn zoveel mogelijk schuilhuisjes en veilige fietsenstallingen aan haltes
 • Vrachtwagenroutes
  Doorgaand vrachtverkeer wordt uit de dorpskernen geweerd waar mogelijk.
 • Parkeerbeleid
  Veel gezinnen hebben meer dan één auto, vaak worden die op straat geparkeerd. In Evergem Centrum is er een blauwe zone, op andere plaatsen kan je voor korte of lange periode parkeren.
 • Snelheidsbeleid
  Er is gekozen voor een 70–50-30 km beleid. Enkel op de R4 mag je nog 90 km per uur rijden. In Evergem-Centrum, Sleidinge en Ertvelde vormen de gebieden waar de zone 30-regeling van toepassing is één aaneengesloten zone 30.