Onze toekomstvisie in het mobiliteitsplan

In het mobiliteitsplan is vastgelegd op welke manier de gemeente werkt aan duurzame mobiliteit. Het plan bestaat sinds 2002 en wordt regelmatig bijgestuurd.

In een samenleving is het niet eenvoudig om een compromis te vinden waar iedereen achter staat. We hebben allemaal onze eigen belangen en die verschillen van elkaar. In het mobiliteitsplan is er aandacht voor elk van die belangen.

Het mobiliteitsplan is de basis voor de uitwerking van het verkeersbeleid, met een toekomstvisie op lange termijn. In het plan staat onder meer beschreven welke wegen in aanmerking komen voor welk type verkeer (fietsers, voetgangers, auto's, vrachtwagens), welke snelheid meest aangewezen is en waar parkeerplaatsen moeten zijn. Het uitgangspunt is dat het verkeer zo lang mogelijk op de weg van hoogste categorie (bv. R4) blijft en pas een lokale weg gebruikt als er geen andere mogelijkheid is om de bestemming te bereiken.

3 profielen

Evergem heeft drie totaal verschillende profielen, met elk een eigen aanpak.

 1. het deel dat aansluit bij het Meetjesland, met een landelijk karakter
 2. het deel nabij Gent, met een sterk grootstedelijk karakter
 3. het deel nabij de Gentse Kanaalzone, een internationale verkeerspoort met veel industrie

STOP-principe

In het mobiliteitsplan wordt het STOP-principe gebruikt.1 krijgt de hoogste prioriteit, 4 de laagste.

 1. Stappen (voetgangers)
 2. Trappen (fietsers)
 3. Openbaar vervoer
 4. Privévervoer

5 doelstellingen

Met het STOP-principe als uitgangspunt, houden we tegelijk rekening met vijf doelstellingen:

 1. bereikbaarheid
 2. leefbaarheid
 3. milieuschade beperken
 4. toegankelijkheid
 5. verkeersveiligheid

6 thema’s

Er zijn 6 thema's die meer uitgewerkt worden:

 • Voetgangersinfrastructuur
  Waar zijn voetpaden wel / niet nodig? Waar moet er een voetpad aan beide kanten van de weg?
 • Fietsbeleid
  Er is een fietsnetwerk dat rekening houdt met woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer. Druk bezochte bestemmingen worden zo veilig mogelijk met elkaar verbonden.
 • Openbaar vervoer
  Aantrekkelijker maken en uitbreiden, omdat het duurzamer en milieuvriendelijker is. De gemeente betaalt een deel van jouw abonnementskosten, er zijn zoveel mogelijk schuilhuisjes en veilige fietsenstallingen aan haltes.
 • Vrachtwagenroutes
  Doorgaand vrachtverkeer zoveel mogelijk uit de dorpskernen weren.
 • Parkeerbeleid
  Gezinnen met meer dan één auto, parkeren die vaak op straat. In Evergem Centrum is er een blauwe zone, op andere plaatsen kan je voor korte of lange periode parkeren.
 • Snelheidsbeleid
  Er is een 70–50-30 km beleid. Enkel op de R4 mag je nog 90 km per uur rijden. In Evergem-Centrum, Sleidinge en Ertvelde is er één aaneengesloten zone 30.