Hoe worden meldingen en klachten verwerkt?

Als je niet tevreden bent, een klacht of een verbetervoorstel hebt, dan willen wij dat heel graag weten. Om de dienstverlening te optimaliseren, kan je dit als melding, klacht of suggestie doorgeven. Ook vragen kunnen op die manier eenvoudig beantwoord worden.

Voor 'klachten' wordt er een bepaalde klachtenprocedure gevolgd.

De klachtencoördinator registreert de klacht, stuurt hem door naar de dienst die hem moet behandelen en ziet er op toe dat de termijnen gerespecteerd worden. Binnen de twee werkdagen krijg je een ontvangstbewijs en weet je wie de klacht zal behandelen. Indien mogelijk wordt de klacht onmiddellijk behandeld, maar het kan ook langer duren. De klacht wordt wel altijd binnen de 30 dagen volledig afgehandeld. Elk jaar krijgt de raad een overzicht van alle klachten van het afgelopen jaar.

Een klacht kan gaan over:

  • een foute handeling: de behandelingswijze ("Ik werd afgesnauwd"), termijn ("Ik wacht nu al maanden lang op een vergunning"), een beslissing ("De beslissing is niet gemotiveerd').
  • het afwijken van de vastgelegde of gebruikelijke werkwijze
  • het niet uitvoeren van een handeling of prestatie door een ambtenaar, een gemeenteraadslid, een schepen of de burgemeester.
  • een storende factor in de woon-en leefomgeving
  • meldingen of infovragen zijn geen klachten